-

boson : nihil est sine ratione

Artykuły użytkownika

Król Staś, aneksja Krymu i gratis ambasada Moskali w Warszawie

Odjazd Katarzyny II z Kaniowa w 1787 roku. Wedle Jana_Bogumiła_Plerscha c. 1787 - Lwowska Galeria Sztuki

___

Pokój paryski, kończący wojnę o niepodległość Stanów Zjednoczonych oraz formalnie zrywający uzależnienie kolonii w Ameryce Północnej od Królestwa Wielkiej Brytanii, został zawarty 3 września 1783 w Wersalu. Kiedy Imperium brytyjskie liczyło straszliwe koszty tej (jedynej) przegranej wojny - 236 mln ówczesnych funtów, czyli dzisiaj prawie 100 mld £ (i to bez poprawki na PKB!), Rosja była w wielkim natarciu** - już 19 kwietnia tego roku dokonała oficjalnej aneksji Krymu - tej pierwszej. Później, w tym samym roku Imperium Osmańskie podpisało porozumienie z R ...

boson
22 czerwca 2019 07:45

6     522    1

"Żydzi a wojna"

Władysław_Studnicki c. 1933

__

Tragicznym dla Żydów był wiek XIII, gdy wypędzano ich z jednego kraju do drugiego, ogołociwszy w znacznej części z mienia. Ta tragedia Izraela odnawia się w ostatnich czasach. Niemcy były pierwszym państwem, w których antysemityzm doszedł do władzy i od razu usunął Żydów z ich stanowisk, dzięki którym wywierali wpływ na życie intelektualne, na psychologię i na politykę Niemiec. Usunięto ich z dziennikarstwa, z profesury, adwokatury. Wywarło to wpływ na państwa wschodniej Europy, posiadające znaczny procent Żydów: Polskę, Rumunię i Węgry. Na Węgrzech i w Rumunii przejawiło się to w prawodawstwie, w Polsce w różnych nieoficjal ...

boson
21 czerwca 2019 09:18

4     951    3

"Tragizm polityki mocarstw"

Mearsheimer twierdzi, że państwa zawsze szukają okazji do zdobycia władzy nad swoimi rywalami. Twierdzi, że państwa dążą do władzy z powodu anarchicznego systemu, w którym działają. W polityce międzynarodowej nie ma hierarchii, nie ma „nocnego stróża” [Biedni ci masoni, wpierw niszczyli Kościół, a teraz nie czują się bezpiecznie...], do którego można by się zwrócić, gdy jedno państwo atakuje inne, więc państwa są zmuszone polegać wyłącznie na sobie dla bezpieczeństwa. W ten sposób państwa dążą do zwiększenia swojej siły zarówno militarnie, geograficznie, jak i ekonomicznie, aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo.

Władza państwa w polityce międzynarodowej, twierdzi Mearsheimer, wywodzi się z siły jej wojska z dw& ...

boson
20 czerwca 2019 13:46

3     774    3

Szymon z Montfort, dantejskie piekło i nasz Zygmunt III Wielki

Simon de Montfort (młodszy) na witrażu katedry w Chartres, c. 1250

___

Zadziwiające nitki da się czasem wyciągnąć z historii Europy - oto okazuje się, że nasz Zygmunt III Wielki jest w 13 pokoleniu potomkiem Szymona rycerza z Montfort! Tego Szymona o którym tu już było w związku z Wenecją i IV krucjatą z 1202.

Najstarszym synem owego Szymona był Szymon zwany młodszym. O nim będę musiał jeszcze napisać, a dzisiaj tylko o tym jak zginął: "Pod Evesham, jeszcze przed rozpoczęciem potyczki, zdezerterowała walijska piechota. W rezultacie Montfort stanął do walki z siłami równymi jednej czwartej sił przeciwnika – księcia Edwarda. W wyniku tego zginęła większość baronów-opozycjonistów, włączając w to Szymona i jego s ...

boson
19 czerwca 2019 10:09

11     701    4

Jak trzej agenci bank państwowy nam zakładali

Dziwni osobnicy pierwszy polski bank państwowy nam rychtowali, i to prawie jednocześnie. Pierwszy był ten agent żydowsko-niemiecko-francuski:

"Jędrzej Kapostas dostrzegał przyczyny zakładania banków biletowych w Europie z powodu niedostatku kapitału. Dzięki temu same banki mogłyby się stać źródłem kapitału poprzez jego emisję. Według jego projektu, polski bank miał być utworzony ze środków pochodzących ze sprzedaży dóbr narodowych, a działalność jego miała polegać na emisji „asygnacji bankowych” (biletów bankowych). Okres funkcjonowania został określony na 20 lat z prawem do emisji asygnat bankowych w biletach po 10, 25, 50, 100, 500, i 1000 złotych polskich, ogółem do kwoty 40 mln złotych polskich.& ...

boson
18 czerwca 2019 13:19

11     831    5

Bolecki i Łojek

Elżbieta Romanowa w 1802, dwa lata po romansie z Czartoryskim, miała wtedy 23 lata

__

“Ja: – Jechali do Tulczyna [w 1804], bo wiedzieli, że będą mieli wikt i opierunek i że znajdą tam bogatych pontierów? A może jechali do zadań szpiegowskich, które im zlecono?
Prof. Łojek: – Zapewne jedno i drugie. Ale przede wszystkim każdy z nich miał inny status. Chadźkiewicz czy Canton musieli mieć zadania zlecone przez policję francuską, ale taki Poniński, Janikowski czy Lulewicz byli życiowymi rozbitkami, dla tajnej policji bez wartości, choć dla swoich kolegów wygodni. A Gurowski i Lulewicz to zapewne tylko naganiacze do stolików, którymi rządził Chadźkiewicz.
Ja: – A&nb ...

boson
17 czerwca 2019 15:40

24     949    5

"Narodowy" bankier Rzpltej vs niezwykły baron Kołbielski

Nic nie wiadomo o jego pochodzeniu - ponoć urodził się w 1757 w Galgoczu na Węgrzech, 60-parę km na płn. wsch. od Bratysławy - teraz to jest Hlohovec na Słowacji. Mowa o Andrzeju Kapostasie - o człowieku bardzo dobrze wykształconym, ale nie wiadomo gdzie - świetnie znającym niemiecki i hebrajski, talmudycznym ekspercie. Około roku 1780 ów Jędrzej Kapostas (inaczej Kaposztas, Kapostasz, Káposztás, Kaposztasz, Kapustas, Kapustaś) osiedlił się w Polsce i zamieszkał w Warszawie. W roku 1786 został wpisany w album civile Starej Warszawy (Żydzi byli już wtedy tam przyjmowani). Wraz z Franciszkiem Morino z Poczdamu prowadził kantor bankierski. Był członkiem radykalnego Zakonu Iluminatów. W grudni ...

boson
16 czerwca 2019 23:13

6     568    2

Sługa Boży Pius VII i jego dzielny sekretarz

"Pius VII (właśc. Gregorio Luigi Barnaba Chiaramonti OSB; ur. 14 sierpnia 1742 w Cesenie, zm. 20 sierpnia 1823 w Rzymie) pochodził z rodziny szlacheckiej. Był synem hrabiego Scipiona i markizy Giovanny Ghini. Jego matka owdowiawszy została karmelitanką. Dwóch braci było jezuitami, a dalszych dwóch kapucynami. Początkowo Barnaba uczył się w kolegium w Rawennie, a następnie w opactwie benedyktyńskim St. Maria del Monte koło Ceseny, do którego wstąpił 10 października 1756 jako brat Gregorio. 16 grudnia 1782 został wybrany biskupem Tivoli, a sakrę przyjął pięć dni później. 14 lutego 1785 został mianowany kardynałem prezbiterem i przeniesiony do diecezji Imola.

Po śmierci Piusa VI**, dziekan Świętego Kolegium kardynał Giovanni Francesco Albani zwołał ...

boson
16 czerwca 2019 07:13

0     348    2

Miasta-nasze, reszta-wasza czyli Dutkiewicz i glokalsi

Miasta-nasze, reszta-wasza to jest ewidentnie bardzo, bardzo poważne hasło. Jego "pionier" - Beniamin Barber, o którym tu już było, ma bardzo poważnych następców w dziele propagandy, takich jak Simon Curtis:

"Globalne miasta i globalny porządek pokazuje znaczenie ponownego wyjścia miast z długiego cienia państwa narodowego. Tylko badając mechanizmy za pomocą których miasta zostały wzmocnione w ciągu ostatnich kilku dekad, możemy zrozumieć ich nowe funkcje i możliwości w polityce globalnej. ...

Globalne sieci miast są zatem zaangażowane w operacje systemu ponadnarodowego kapitalizmu neoliberalnego; tworzą jego materialne przewody i egzoszkielet i coraz bardziej są medium przez które taki s ...

boson
15 czerwca 2019 09:06

21     1012    8

Gliwice rządzą

Celem misji kosmicznej Intuition-1 jest przeprowadzenie obserwacji Ziemi z wykorzystaniem satelity z instrumentem hiperspektralnym i zaawansowanym przetwarzaniem danych na pokładzie z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych. Będzie to pierwszy na świecie satelita o mocy przetwarzania pozwalającej na segmentację obrazów hiperspektralnych na orbicie.

Intuition-1 będzie satelitą klasy 6U, w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 10x22x36 cm, a jego waga w przybliżeniu wyniesie 10 kg. Zostanie w nim umieszczona specjalistyczna kamera o rozdzielczości spektralnej w zakresie światła widzialnego i bliskiej podczerwieni. Dzięki podzieleniu tego pasma na 150 kanałów będzie można uzyskać zdecydowanie więcej informacji w stosunku do aktualnie istniejących na ry ...

boson
14 czerwca 2019 16:13

1     557    2

Test DNA na żydowskość

W lutym tego roku izraelska gazeta Haaretz poinformowała, że ​​Główny Rabinat Izraela, najwyższa władza religijna w kraju, zażądał testów DNA w celu potwierdzenia żydowskości przed wydaniem niektórych licencji małżeńskich.

W Izraelu prawo małżeńskie jest religijne, a nie cywilne. Żydzi mogą poślubić Żydów, ale małżeństwa z muzułmanami lub chrześcijanami są prawnie nieuznane. Oznacza to, że gdy para żydowska chce się związać, zgodnie z prawem musi udowodnić rabinatowi swoją żydowskość zgodnie z ortodoksyjną tradycją, która określa żydowskie pochodzenie jako przekazane przez matkę.

Podczas gdy dla większości izraelskich Żydów oznacza to po prostu przekazanie aktu urodzenia lub małżeństwa ich matki, dla wielu niedawnych imigra ...

boson
13 czerwca 2019 13:04

18     1156    3

Lista uniwersytetów które wydają poważne książki o Polsce

Oksford:

"Fundacja Noble, znana wcześniej pod nazwą Oxford Noble Foundation, została oficjalnie założona w październiku 2012 roku przez dr. Leszka Czarneckiego, jednego z wiodących polskich przedsiębiorców, przy należącym do niego Noble Banku. Propagowanie wiedzy o współczesnej Polsce jako dynamicznym i nowoczesnym kraju, poważnym graczu w europejskiej gospodarce, kulturze i polityce zawsze było jednym z głównych celów Fundacji. Sztandarową działalnością Fundacji jest wspieranie działań akademickich i badawczych dotyczących Polski na wiodących uniwersytetach poza granicami kraju.

W pierwszym etapie Fundacja utworzyła w 2012 roku Program Studiów o Współczesnej ...

boson
12 czerwca 2019 09:31

6     819    3

Dzierżawcy podatków oraz gwiazdy Woltera i Joanny

Portret Joanny-Antoniny Poisson (Ryba) z 1758

___

Aby chwilowo zamknąć sprawę Woltera i powolnego gotowania francuskiej żaby za Ludwika XV, oto krótkie résumé:

  1. Po upadku systemu Law'a i śmierci regenta Filipa w 1724 Wolter wyjeżdża po nauki i kontakty do Londynu, a tymczasem w Paryżu kontratakują i na dobre dochodzą do głosu... fermiarze, czyli tzw. dzierżawcy generalni
  2. Takim dzierżawcą generalnym, jednym z najbogatszych Francuzów swych czasów był "Alexandre-Jean-Joseph Le Riche de La Popeliniere (ur. 26 lipca 1693 w Chinon, zm. 5 grudnia 1762 w Passy) – francuski finansista. Był także opiekunem i mecenasem artystów i filozofów... Był przyjacielem Voltaire&rsq ...
boson
11 czerwca 2019 11:41

6     441    1

Soros albo Barber, czyli burmistrzowie atakują

Ruch Sorosa, pardon, 4 Czerwca to kolejna odsłona "wielkiego planu" - globalnej sieci miast. I nieprzypadkowo odbyło się to w Gdańsku - wszak Paweł Adamowicz (obok Dutkiewicza, a teraz Trzaskowskiego co to trafił nawet do Bilderberga) to był lider tego projektu w Polsce. Oto przykład namaszczenia:

"Podstawy teoretyczne" są cały czas szykowane: Gdyby burmistrzowie rządzili światem. Dysfunkcyjne kraje, rozkwitające miasta**, przeł. Hanna Jankowska i Katarzyna Makaruk, 2014, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA + en.wikipedia.org/wiki/Globalization_and_World_Cities_Research_Network (Warszawa = Moskwa.. ...

boson
10 czerwca 2019 11:04

20     1049    3

Pierwszy bankster czyli przygody szkockiego Casanovy

John Law wedle Alexis Simon Belle, circa 1717

___

Historia wyczynów Johna Law, szkockiego kalwinisty z urodzenia, wypełniłaby niejeden serial. W 1694, w Londynie, w wieku 23 lat John zabił w pojedynku pewnego dandysa za co został skazany na śmierć. Był to wtedy wyrok niebywały w takiej sytuacji, ale staje się zrozumiały kiedy się uwierzy pogłoskom o romansie owego dandysa z królem Williamem III... John uratował głowę uciekając z więźnia, ale najprawdopodobniej ucieczka była sfingowana a Law został po prostu zwerbowany na agenta wywiadu.

Wpierw wylądował w Amsterdamie, potem w Paryżu aby przez Genewę trafić do Wenecji. W Wenecji zarobił tzw. pierwszy milion grając w karty, głównie w faraona**. Także tam zaczął poważnie studiować systemy banko ...

boson
9 czerwca 2019 17:20

9     616    3

Dość tego panie Grzegorzu

Jak wiadomo darzę Grzegorza Brauna wielką sympatią. Tak wielką, że w 2015 nie obawiałem się publicznie wyznać, iż oddam na niego głos w I rundzie wyborów prezydenckich. Pomimo wszelakich zastrzeżeń, chciałem w ten sposób wesprzeć jego działanie przeciw przemilczaniu wielu spraw w tzw. przestrzeni publicznej. Ale…

ale sprawa udziału owego hochsztaplera Michaela Vorisa w filmie Luter i rewolucja protestancka okazała się przysłowiową kroplą. Lista ludzi „wokół” Grzegorza Brauna, których „musiałem” tolerować jest spora: Korwin, Piński, pan Nikt, Bartyzel. A paru innych zapewne wyparłem z pamięci… Do tego zawzięta promocja Patlewicza i wielka wyrozumiałość wobec Zychowicza. Mam już dość tego, i tyle.

boson
8 czerwca 2019 11:32

28     1483    4

Nieszczęsny wisielec i narodziny opinii publicznej

3 marca 1762 parlament Tuluzy** skazał 63-letniego Jana Calas na śmierć przez łamanie kołem za zamordowanie swojego syna, 29-letniego Marka Antoniego. Następnego dnia wyrok wykonano. Jan (Jean) Calas był głową jednej z nielicznych rodzin kalwińskich które zostały w tym mieście po edykcie królewskim z 1685. Jeden z czterech jego synów, Ludwik, pięć lat wcześniej konwertował na katolicyzm i wstąpił do Białego Bractwa Pokutnego (franc. La Confrérie de pénitents blancs). Wedle oskarżenia najstarszy syn, ów Marek Antoni, nosił się z zamiarem konwersji i dlatego zginął. Trzeci syn Piotr, który był świadkiem i zaprzeczał winie ojca, został skazany na bezterminową banicję.

Jeszcze w owym 1762 Piotr wylądował w Genewie ...

boson
7 czerwca 2019 18:29

12     659    4

Monsieur Bond, Jacques Bond

Screenshot 2019-06-05 at 22.45.49.png Elizabeth Sparrow (1926-2016)

__

Elizabeth Sparrow wzięła się za pisanie książek historycznych (i artykułów naukowych) po 60-tce, nie mając do tego żadnego formalnego wykształcenia - przyznaję, jest to dla mnie szczególna inspiracja. Z drugiej strony, Mrs. Sparrow była córką admirała floty (ang. vice-admiral) Ralpha Wykes-Sneyda co niewątpliwie umożliwiło jej uzyskanie szczególnego oglądu spraw wojskowych, nie mówiąc już o odpowiednich kontaktach osobistych. To właśnie od byłego agenta SIS i SOE, Bickhama Sweet-Escotta, dowiedziała się o opinii innego weterana SOE, który w 1940 powiedział mu, że SOE jest zakładane "aby zrobić Europie to co Pitt zrobił Francji przed 1807" (SOE was being set up &ldqu ...

boson
6 czerwca 2019 09:38

1     556    4

Londyn wziął się za rtm. Pileckiego

...

Cytuje Pan memorandum brytyjskiego MSW rozesłane podczas wojny do mediów: z sugestią, by „oszczędnie” informować o niemieckich zbrodniach. Takiego słowa użyto: informować, ale oszczędnie.

I nie mówić o Żydach! To też zaznaczono.

To pokazuje, jak niektórzy ludzie – w przeszłości i teraz – odmawiają nawet przyjęcia do wiadomości, co dzieje się z innymi ludźmi. Wolą odwrócić się plecami do zła. Pilecki musiał czuć wielką samotność, wiedząc, że zrobił tak wiele, by przekazać wiadomości z obozu, a jednak niewiele one zmieniły.

Dlatego jego poobozowe doświadczenia i odczucia były dla mnie tak interesujące. Rozczarowanie, frustracja. I gniew. Widać to w jeg ...

boson
5 czerwca 2019 13:14

12     1189    5

Ojciec Słowackiego, Kompania Lewantyńska i ten Wolter

 Screenshot 2019-06-03 at 20.29.27.pngTo właśnie Euzebiusz Słowacki w 1803 opublikował (w „anglikańskiej” drukarni przy Nowolipiu) pierwsze polskie tłumaczenie Henryady "pana de Voltaire". To bardzo ciekawe zważywszy na treść tego eposu jak i na "szkocką specyfikę" powstałego dwa lata później Gimnazjum Wołyńskiego (potem Liceum Krzemienieckiego), gdzie to pan Euzebiusz wykładał literaturę.

Ów epos opowiada jak to jego heros - hugenot Henryk, król Navarry zostaje w 1572, przy wsparciu królowej Elżbiety I, wspaniałym królem Francji - Henrykiem IV. Pierwsza jego wersja liczyła 9 pieśni i w marcu 1723 Wolter opublikował ją potajemnie pt. La Ligue ou Henry le grand (Liga albo Henryk Wielki) w Rouen, w drukarn ...

boson
4 czerwca 2019 10:29

15     904    4

 Poprzednia  Strona 2 na 18.    Następna