-

boson : nihil est sine ratione

Artykuły użytkownika

Czy ojciec Konarski to polski Makiawel?

Portret S. Konarskiego wedle anonima, przed 1750, Muzeum Narodowe w Warszawie

__

Hieronim Franciszek Konarski urodził się w 1700 a już w 1715, po ukończeniu szkół, wstąpił do zakonu pijarów, przyjmując imię zakonne Stanisław od św. Wawrzyńca, i rozpoczął nowicjat w Podolińcu. "W r. 1725, za protekcją i pomocą swego ciotecznego wuja bpa poznańskiego Jana Tarły, wyjechał K. na dalsze studia do Rzymu do słynnego pijarskiego Kolegium Nazareńskiego... Studiował również w Sapienzy. Od r. 1727 uczył wymowy i poezji w Kolegium Nazareńskim. W r. 1729 wyjechał do Paryża. Nie mamy w pełni wiarogodnych danych źródłowych o tym, jak K. wykorzystał pobyt we Francji. Nie wiemy nawet dokładnie, jak długo tam przebywał. Niewątpliwie jednak ...

boson
30 maja 2019 09:22

10     683    2

"Te trzy dokumenty pokazały jak stworzyć unię braterską"

Dlatego tamten system był określany mianem demokracji szlacheckiej.

Nie lubię tego określenia. Wolę używać terminu system konsensualny. Król musiał uzyskać konsens, żeby podjąć określone działania. Polacy z Litwinami i Rusinami stworzyli konsensualny system multietniczny i multireligijny. W ramach systemu stworzonego przez unię polsko-litewską szlachta prawosławna miała od 1434 r. pełne prawa. W Wielkiej Brytanii katolicy po reformacji byli pozbawieni praw do 1829 r. To było cztery stulecia później. W 1573 r. podpisano akt konfederacji warszawskiej. Oczywiście ta tolerancja nie była aż tak ogromna jak czasami Polakom się wydaje. Ale była. Hierarchia Kościoła katolickiego chciała obalić konfederację warsza ...

boson
26 maja 2019 10:58

2     663    3

Nieudana rewolucja w XIV wieku

Niesamowite jak pewne schematy są niezmienne - protestancka rewolucja z XVI wieku miała swoje pierwsze, bardzo poważne "podejście" już na przełomie XIII i XIV wieku, zaraz po wspaniałym renesansie XII wieku... Też zaczęło się od Niemców i kłopotów z Bizancjum - zamiast Lutra i jego sponsorów był wtedy cesarz Fryderyk II ("W czasie swoich rządów wprowadził autokratyczny system administracyjny w królestwie Sycylii, zarówno w zakresie administracji kościelnej jak i świeckiej"), a w miejsce upadku Konstantynopola mieliśmy klęski ostatnich krucjat. Przy czym ów Fryderyk II zaszedł za skórę nie tylko papieżom - co skutkowało 20-letnim wielkim bezkrólewiem i dojściem do władzy dyna ...

boson
18 maja 2019 10:25

2     509    2

"Wystarczy kilku natchnionych księży"

o. Salij:

nonpossumus.eu/biblioteka/jacek_salij/pytania_nieobojetne/index.php

ks. Chrostowski:

np. 

o. Rydzyk... wiadomo

boson
15 maja 2019 12:01

10     1100    6

Cudze chwalicie, swego nie znacie

Zamek królewski w Chęcinach. Właśnie z tego miejsca w 1331 roku wyruszono na bitwę pod Płowcami. W 1318, ze względu na niedostępność zamku, zdeponowano tu skarbiec archidiecezji gnieźnieńskiej dla zabezpieczenia przed wrogim zakonem.

__

Polska wiki nie daje żadnej poważnej bibliografii i tylko taki tekst:

Słowo sejm jest polskim słowem wywodzącym się z od czasownika sjąć się (rdzeń: jąć) – "zebrać się", znane jest we wszystkich językach słowiańskich[3]. W języku staropolskim od XV w. w formie sjem i sejm, sjemu zjazd, zgromadzenie. Najwcześniejszy znany opis zawarty został w XII wieku w Cronicae et gesta ducum sive principum Polonorum a dotyczył czasów legendarnych. Bartosz Paprocki za Wapowskim, Maciejem Mi ...

boson
12 maja 2019 11:19

7     948    7

Handel bałtycki Anglii na początku XVII wieku: studium angielsko-polskiej dyplomacji handlowej

Jan Krzysztof Fedorowicz, rocznik 1949, uzyskał B.A. w Kanadzie w Victoria College, University of Toronto, a Ph.D. w Anglii w King's College, University of Cambridge. W 1980 jego zmienioną (revised) dysertację doktorską z 1975 pt. England’s Baltic trade in the early seventeenth century: a study in Anglo-Polish commercial diplomacy (Handel bałtycki Anglii na początku XVII wieku: studium angielsko-polskiej dyplomacji handlowej) opublikowało prestiżowe Cambridge University Press. Temat rozprawy zaproponował M. Małowist a pracami badawczymi Fedorowicza w Polsce** kierowali (guided) A. Mączak i H. Zins.

Od Fedorowicza dowiedziałem się o liście Zygmunta III do Jakuba I, z lutego 1611 spod Smoleńska, w którym informuje o wprowadzeniu ceł ...

boson
7 maja 2019 12:18

19     708    5

Ach, ten diament…

Węgiel należy do 12 pierwiastków znanych już w starożytności i jest czwartym najczęściej (wedle masy) występującym pierwiastkiem we Wszechświecie po wodorze, helu i tlenie oraz piętnastym w skorupie ziemskiej:

A 0.3% masy naszego Słońca to węgiel (pamiętacie ową teorię Słońca w 100% z "węgla"?), który powstał przede wszystkim na drodze gwiezdnej nukleosyntezy. Ale i tak owe "marne" słoneczne 0.3% daje masę TYSIĄC razy większą niż masa Ziemi! Notabene, jeszcze tylko przez dwa tygodnie (podstawowy) izotop węgla, ¹²C, będzie stanowił definicję 1 mola, czyli inaczej ustalał liczbę Avogadro,  — otóż 20 maja 2019 wchodzi w życie nowa, "rewolucyjna" wersja układu SI, gdzie ...

boson
5 maja 2019 15:21

15     943    6

Koniec Tuska

Za Toyahem:

Nie jest tak trudno być supportem, jak zauważyłem. Czasami trudniej, po pełnym werwy wystąpieniu, przejść do logiki wykładu i historycznej refleksji, bo to państwu dzisiaj obiecałem. Mam ze sobą notatki. Nie zwykłem czytać swoich wystąpień, szczególnie od czasu mojego expose, jako debiutującego premiera, który zajął mi ponad trzy godziny, uznałem że lepiej mówić z głowy i z serca.  Ale dzisiejszy dzień potraktowałem wyjątkowo. Oprócz notatek wziąłem ze sobą bohaterkę dzisiejszego dnia. To jest Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej.  To jest jej święto”.

 

boson
4 maja 2019 17:50

20     1395    4

Paryż kontra Oksford, czyli prawdziwy renesans vs jesień średniowiecza

Gdybym miał krótko i dobitnie scharakteryzować epokę romantyzmu w kulturze, to zrobiłbym to tak: był to okres w którym przede wszystkim intensywnie zajmowano się budowaniem olbrzymiej ilości fałszywych mitów, czy jakbyśmy dziś powiedzieli – fałszywych narracji. Jednym z tych najważniejszych był mit przewspaniałego, niezrównanego renesansu. Z tym, że pierwotnie była mowa jedynie o renesansie czy odrodzeniu włoskim, ale potem stopniowo narracja się rozrosła do pan-europejskiego wybuchu cywilizacyjnego. Do wielkiego odrodzenia cywilizacji antycznej, do oswobodzenia ludzkiej myśli i wyobraźni i do wielkich czynów. A była to, jak się dziś mówi, po prostu zwykła przykrywka (lub inaczej, odwracanie kota ogonem), bo był przecież ten właściwy rene ...

boson
30 kwietnia 2019 09:51

35     957    8

Czy w Szwajcarii są niskie podatki?

Nie można przy tym patrzeć jedynie na podatki "osobiste" - najlepszą wg mnie miarą "całkowitą" jest tu stosunek budżetu danego państwa do jego PKB.

W przypadku Polski to tylko niecałe 20%, gdy dla Niemiec to grubo ponad 40%: skad-bundesrepublika-bierze-na-kolonizacje-polski-i-naszych-sasiadow...

Szwajcaria także ma taki podatek całkowity dużo wyższy niż Polska, bo jest to ponad 1/3 PKB!! → Economy_of_Switzerland

I to by było na tyle.

PS. Przy okazji - mało u nas znany święty patron Szwajcarii: Mikołaj_z_FlüeŚw. Mikołaj z Flüe, obraz z 1492 r. z kościoła w Sachseln

 

boson
29 kwietnia 2019 17:50

32     1185    4

Świat zamarł czyli starcie gigantów - Sławoj vs Dżordan

 

boson
22 kwietnia 2019 23:01

28     1322    3

Jak USA bez ogródek szantażuje PiS

 

boson
16 kwietnia 2019 08:28

15     1613    2

Fizyka manipulacji, czyli jak Wolter z Leninem fizykę wykładali

Narodziny fizyki nowoczesnej, jako nauki empirycznej tak jak to dzisiaj rozumiemy można umiejscowić pomiędzy połową XVI i końcem XVII wieku – od publikacji O obrotach Mikołaja Kopernika w 1543 do publikacji Podstaw matematycznych filozofii przyrody Isaaca Newtona w 1687. Był to długi i skomplikowany proces tworzenia nowego paradygmatu naukowego, w którym olbrzymią rolę odegrało stworzenie i rozwinięcie rachunku różniczkowego i całkowego przez Gottfrieda Leibniza oraz Newtona. Pozwoliło to, między innymi, pozbyć się wielu problemów koncepcyjnych fizyki starożytnej w zrozumieniu i w opisie ruchu – znanych choćby ze słynnych paradoksów Zenona, w tym paradoksu żółwia i Achillesa. Na marginesie – ciekawe, że Newton nie ...

boson
12 kwietnia 2019 08:25

18     976    9

Big Bang, Gödel i klęska scjentystów

Georges Lemaître, zwany ojcem teorii Wielkiego Wybuchu (Big Bang theory), urodził się niemal 125 lat temu w Charleroi, w Belgii. W 1911, po ukończeniu gimnazjum jezuickiego Collège du Sacré-Coeur, rozpoczyna studia inżynierii górnictwa, których jednak nie było mu dane dokończyć. W 1914, wraz z wybuchem Wielkiej Wojny razem z bratem wstępuje na ochotnika do belgijskiego wojska. Walczy na pierwszym froncie, w piechocie i artylerii – odznaczony medalem Croix de guerre avec palmes, zostaje zdemobilizowany dopiero w 1919.

Pod wpływem lektur w czasie wojny (sic!), przede wszystkim książek Henri Poincaré'go, w 1920 Georges Lemaître postanawia podjąć, w trybie przyspieszonym, studia matematyczno-fizyczne na uniwersyteci ...

boson
11 kwietnia 2019 14:24

14     1115    13

Sumy neapolitańskie – ad vocem

"Sumy neapolitańskie, in. sumy barskie – pieniądze należne Rzeczypospolitej z tytułu zagarnięcia przez Filipa II Hiszpańskiego, na podstawie sfałszowanego testamentu królowej Bony z 1557, księstw Bari i Rossano. Habsburgowie winni byli również wypłacać Bonie 10% dochodów z komory celnej w Foggii, jako spłatę pożyczki zaciągniętej u niej w 1556 [1] [w roku koronacji Filipa...]. Pożyczka opiewała na kwotę ok. 430 tys. dukatów w złocie. ...W 2012 poseł Ruchu Palikota Marek Poznański [2] obliczył, że wierzytelność ta bez odsetek warta była w 2012 ok. 235 mln zł."

Trzy uwagi:

  1. Wyliczenie posła jest "bezpośrednie" - nie uwzględnia poziomu PKB wówczas, a był on ...
boson
10 kwietnia 2019 22:09

9     889    5

Zasada antropiczna czyli koniec epoki

Stara epoka skończyła się na nomenomen przełomie lat 1978 i 1979. Ów wielki przełom przejawił się w wielu wymiarach, np. w gwałtownym skoku produkcji złota. Miało to miejsce także w mojej dyscyplinie, ale o tym za chwilę - zacznijmy wpierw od najważniejszych, fundamentalnych faktów:

6 stycznia 1978 – Stany Zjednoczone zwróciły Węgrom Koronę Świętego Stefana, wywiezioną w czasie II wojny światowej.

11 lutego – Chińska Republika Ludowa zniosła zakaz czytania dzieł Arystotelesa, Szekspira i Dickensa.

28 kwietnia – Afganistan: w wyniku komunistycznego przewrotu wojskowego został obalony i zamordowany prezydent Mohammad Daud Chan.

26 sierpnia – Albino Luciani został wybrany papieżem i przyjął imię Ja ...

boson
10 kwietnia 2019 06:08

14     672    4

Złoty appendix

Produkcja złota w tonach/rok

__

Według United States Geological Survey  z 2016 od początku cywilizacji wyprodukowano około 178 tysięcy ton złota, z czego 85% pozostaje w użyciu. W 2017 największym producentem złota na świecie były Chiny z 440 tonami. Drugi co do wielkości producent, Australia, wydobył 300 ton w tym samym roku, a następnie Rosja z 255 tonami...

Jak już pisałem z owych 151 tysięcy ton "w obiegu" aż 20 noszą na sobie Hindusi. Z kolei światowa "konsumpcja" nowo wyprodukowanego złota to w około 50% biżuteria, 40% to inwestycje a tylko 10% to przemysł.

"Chociaż złoto odgrywało istotną rolę płatniczą od czasów starożytnych, to podstawy systemu waluty złotej z ...

boson
9 kwietnia 2019 10:19

4     597    2

Pro-izraelskie lobby w Ameryce i w Zjednoczonym Królestwie

Żydowscy neokoni  itp. stali się tak wszechmocni w amerykańskiej polityce zagranicznej, iż w 2007 doprowadziło to do wydawniczej mega-sensacji sprokurowanej przez dwóch profesorów politologii wagi super-ciężkiej - dziekana z Harvardu oraz R. Wendell Harrison Distinguished Service Professor na Uniwersytecie w Chicago. W polskiej wiki nie ma o nich nic (prawie), jak to w TAKICH przypadkach**.

Myślę, że ta ich książka pt. Lobby Izraelskie w USA spowodowała wielkie trzęsienie ziemi w Stanach Zjednoczonych - wpierw przyczyniła się do słynnego resetu Obamy z Iranem (który inaczej w ogóle nie byłby możliwy?), a potem do wyboru Trumpa, którego oczywiście wsparło także żydowskie lobby...

www.znak.com.pl/ksiaz ...

boson
8 kwietnia 2019 18:16

2     590    2

Roald Dahl - ten Zły Dziadek „dziecięcej literatury”

A co z Roaldem Dahlem? ... Jak każdy dobry dziadek, Dahl naprawdę chce przynosić radość dzieciom; podobnie jak w przypadku jego pięciorga dzieci, którym Dahl po raz pierwszy opowiadał te historie jako bajki na dobranoc, jego młodzi czytelnicy są obezwładnieni odurzającym, psychodelicznym koktajlem możliwości, obrazów i gry słów. Ale... każde z jego słodyczy ma wyraźną gorycz na wierzchu i śmiertelną truciznę w środku.**

Mimo całej zręczności jego pisania i żartobliwości opowiadania Roald Dahl nie może ukryć okrucieństwa swego spojrzenia, ani chłodu i okrucieństwa jego bezlitosnego, obrazoburczego serca. Nie może ukryć tych rzeczy, ponieważ sam ich nie widzi. Uważa, że całe to podglądactwo i odwet w jego książkach to po prostu dziecinna zabawa. To dlate ...

boson
7 kwietnia 2019 13:53

34     1139    4

Antypolska propaganda Szujskiego i Godunowa czyli knowania bojarów

Iwan Groźny zszedł ponoć podczas gry w szachy z Bogdanem Bielskim

___

Pomimo wielu długo podtrzymywanych hipotez dotyczących Dymitra, nie był on
wynikiem polskiego spisku czy jezuickiej konspiracji. Chociaż Dymitr rozpoczął z Rzpltej kampanię na rzecz rosyjskiego tronu, król Zygmunt III, jezuici i samolubni polscy panowie nie byli źródłem planu pretendenta; wykorzystali to po prostu. Źródłem planu pretendenta był spisek pośród rosyjskich wielmożów. Zmartwychwstanie carewicza było ewidentnie związane z walką Borysa Godunowa z jego bojarskimi przeciwnikami. Po tym, jak w Rosji zaczęły krążyć pogłoski o przetrwaniu carewicza Dymitra, car Borys zastosował surowe i tyrańskie środki przeciwko podejrzanym przeciwnikom. Kiedy Dymitr w końcu ujawni ...

boson
6 kwietnia 2019 11:31

16     637    4

 Poprzednia  Strona 2 na 17.    Następna