-

boson : nihil est sine ratione

Afera Sykstusa czyli Retinger zaczyna działać

Karl_of_Austria.jpgBł. Karol I

__

W 2013 Universitas wydał książkę pt. Józef Retinger – prywatny polityk autorstwa Bogdana Podgórskiego (ebook za 16 PLN – polecam). Można mieć wątpliwości (mówiąc delikatnie...) co do pewnych ocen i wniosków autora, do czego jeszcze będę wracał, ale jest to niewątpliwie pierwsza w końcu w miarę kompletna biografia owej „szarej eminencji”.

Oczywiście jest tam wiele cytatów choćby z książki Jana Pomiana**, ale jest też dużo, dużo więcej. Dzisiaj chciałem w związku z tym przypomnieć słabo chyba znaną aferę Sykstusa. Wedle Podgórskiego:

„Rok 1916 przyniósł młodemu Retingerowi zadanie na miarę jego politycznych ambicji – udział w tajnych rokowaniach pokojowych Austro-Węgier zmierzających do rozbicia trójprzymierza poprzez wyciągnięcie monarchii z wojny u boku Niemiec oraz zawarcie separatystycznego pokoju z aliantami.

20 sierpnia 1914 r., wkrótce po wybuchu i wojny światowej, zmarł papież Pius X. Nowym papieżem został wybrany Benedykt XV. W czasie konklawe doszło do spotkania kardynałów z krajów, które były ze sobą w konflikcie. Watykan podjął się roli mediatora prowadzącego do zakończenia wojny, w której katolickie kraje były atakowane przez protestanckie Niemcy wspierane przez katolicką Austrię. W realizację planów Watykanu zakładających stworzenie federacji państw z religią rzymskokatolicką Centralnej i Wschodniej Europy, mającej stanowić przeciwwagę dla protestanckich Niemiec cesarza Wilhelma II, zaangażował się wówczas Włodzimierz Ledóchowski, generał zakonu jezuitów.

21 listopada 1916 roku zmarł cesarz Franciszek Józef I i tron objął Karol I Habsburg. W tajemnicy przed Niemcami rozpoczął pokojowe negocjacje z Francją. Na przełomie 1916 i 1917 roku grupa wtajemniczonych osób podjęła próbę negocjacji. Premier Francji Georges Clemenceau poparł plany pokojowe, ponieważ mogły one przyczynić się do skrócenia wojny. Książęta Sykstus i Xawery de Bourbon-Parme, bracia Zyty Bourbon-Parme, żony cesarza, oraz hrabia Ottokar Czernin, minister spraw zagranicznych Austro-Węgier, rozpoczęli pertraktacje w imieniu cesarza Karola I Habsburga. W tajnych negocjacjach brali udział premierzy Wielkiej Brytanii, Herbert Asquith, i jego następca, David Lloyd George. O postępach w negocjacjach informowany był również król Jerzy V.

W tym samym czasie do całej operacji został włączony Retinger. Do zaangażowania się w ten projekt przekonał go Boni de Castellane. Listy polecające markiza de Castellane, księżnej de Montebello oraz księcia Sykstusa Bourbon-Parme umożliwiły Retingerowi dotarcie do wielu osobistości.

Władysław Zamoyski zaprotegował Retingera Włodzimierzowi Ledóchowskiemu, z którym się przyjaźnił, uznając, że wspólne działania władz świeckich oraz przedstawicieli Kościoła, zainteresowanych wyciągnięciem monarchii austro-węgierskiej z wojny u boku Niemiec, dają przedsięwzięciu nadzieję na sukces. Generał jezuitów uznał Retingera za odpowiedniego kandydata, ponieważ spełniał on wszelkie warunki. Był dobrze wykształcony, znał obce języki, interesowała go polityczna działalność i był pełen zapału. Należy pamiętać, że kilkanaście lat wcześniej, dzięki protekcji Zamoyskiego, Retinger został przyjęty do nowicjatu jezuitów w Rzymie, z późniejszym zamiarem podjęcia studiów w Academiae Nobili Ecclesiastici – uczelni kształcącej watykańskich dyplomatów. Prawdopodobnie już wówczas Zamoyski umieszczając go w nowicjacie, dostrzegał jego zdolności, które odpowiadały założeniom jezuitów, dla których kryterium wyboru członków zakonu stanowią, oprócz predyspozycji duchowych, także wybitne zdolności intelektualne oraz twórcza osobowość. Temperament Retingera nie sprostał jednak surowym regułom zakonu i nie został on jezuitą…

W 1917 roku Włodzimierz Ledóchowski zorganizował w zamku Zizers koło Zurychu tajne spotkanie, w którym m.in. wziął udział Mathias Erzberger, poseł niemieckiej partii katolickiej Centrum, którego Ledóchowski chciał pozyskać do realizacji projektu Watykanu. Spotkanie to mogło mieć związek z wydaną przez Benedykta XV notą pokojową skierowaną do walczących państw, w której papież wzywał do zawarcia pokoju bez zwycięzców i zwyciężonych. Benedykt XV interesował się losem Polski. Opowiadał się za przyznaniem jej niepodległości. W odezwie do biskupów świata papież nawoływał do pomocy Polsce, a w listopadzie 1915 r. z jego inicjatywy została przeprowadzona na całym świecie kwesta na rzecz narodu polskiego.

W spotkaniu w zamku Zizers wziął udział również Retinger, któremu przydzielono rolę negocjatora i pośrednika pomiędzy księciem Sykstusem de Bourbon-Parme [z belgijskiej armii] a generałem jezuitów. Retinger z młodzieńczym zapałem przystąpił do działania. Można sądzić, że w przychylności Watykanu dla Polski oraz realizowanym planie odłączenia Austrii od koalicji z Niemcami upatrywał on szansy na odzyskanie przez Polskę niepodległości.

Kiedy Retinger został włączony do działań zmierzających do wyciągnięcia monarchii z wojny u boku Niemiec, przedstawił projekt utworzenia Polski jako „trzeciego państwa” w ramach Austro-Węgier. De Castellane uzyskał dla tego projektu poparcie i akceptację wielu wpływowych osób. Premier Wielkiej Brytanii, Herbert Asquith, któremu Retinger przedstawił tę ideę, potwierdził, że plan jest możliwy do urzeczywistnienia. Retinger zaznajomił z tą ideą również Lorda Northcliffa – potentata prasowego i właściciela „Timesa”, i poprosił o jej poparcie. Dzięki temu zapewnił sobie opiekę korespondentów pracujących dla Northcliffa we wszystkich newralgicznych punktach Europy, do których wypadało mu pojechać.

Retinger realizował swoją misję poprzez austriackie poselstwo w Bernie. Odbył wiele podróży między Szwajcarią, Francją i Austrią. W działaniach wspierał go hrabia Mensdorff-Pouilly, były ambasador austriacki w Paryżu. Wkrótce uprzedził on Retingera, że Niemcy tak głęboko przeniknęli do administracji cesarstwa austro-węgierskiego, że Austriakom trudno będzie podjąć jakiekolwiek kroki pokojowe za ich plecami.*** Tajne rokowania monarchii nie zakończyły się sukcesem. Cesarz skłonny był podpisać pokój, ale nie mógł tego uczynić bez wiedzy strony niemieckiej. Niemcy wiedzieli wszystko o działaniach Retingera i dyskretnie obserwowali „tajemniczego kuriera”. Retinger uznał ostatecznie, że w tej sytuacji nie da się już nic więcej zrobić, i wycofał się z realizowania tej misji…

W kwietniu 1918 r. sprawa tajnych rokowań wyszła na jaw po upublicznieniu poufnych listów podpisanych przez cesarza Karola I. Osłabiło to pozycję Austrii wobec Niemiec. Po ujawnieniu rokowań minister Czernin podał się do dymisji. Całą winą obarczono księcia Sykstusa, stąd w historii wydarzenie to znane jest jako „Sprawa Sykstusa” (Sixtus Affair).”

Co za pech, iż całe to odium spadło właśnie na księcia, którego łączn​ikiem był akurat niezawodny Retinger. Podejrzenia wzmacnia dodatkowo słynny opór Retingera wobec zaciągów do armii Hallera – co doprowadziło w końcu do wydalenia go z Anglii i Francji.

Tak czy inaczej, największą ofiarą tej operacji został w 1922 sam cesarz Karol I – notabene beatyfikowany 3 października 2004 przez Jana Pawła II [„Zachowały się relacje, że rodzice nadali przyszłemu papieżowi imię Karol właśnie na cześć ostatniego cesarza Austrii”] – który zmarł niespodziewanie w wieku 34 lat, w „bardzo dramatycznych” okolicznościach na wygnaniu na Maderze…

Cesarzowa Zyta, służebnica boża, była wdową (z ośmiorgiem dzieci!) przez 67 lat, a od 1960 zamieszkała na zaproszenie biskupa Chur, w tym zamku Zizers, gdzie toczyły się owe „tajne” pertraktacje…

CDN

___

**) https://bosonweb.wordpress.com/2017/11/17/sekretarz-retingera-i-inni/

***) Retinger, za Pomianem: „…during one of my visits to Switzerland I received a telephone message from the German Legation in Berne asking me to call a Mr Zimmerman, a high official in the German Foreign Ministry – I believe he was Under-Secretary at that time. But I was too young to dare to speak [sic] to an important man who was on the side of the enemies.

Charles_of_Austria-Este_and_Zita_of_Bourbon-Parma.jpgtagi: żydzi  polska  historia  europa 

boson
19 lutego 2018 21:56
8     1413    7 zaloguj sie by polubić
komentarze:


pink-panther @boson
20 lutego 2018 00:25

Bardzo ważne i ciekawe. Zastanawia mnie, do jakiego stopnia hrabia Zamojski mógł nie rozpoznać cech swojego "pupila". I czy nie było tak, jak w przypadku Rewolucji Francuskiej, którą wywołali podobno głównie - potomkowie szlachty i arystokracji - z nieprawego łoża. Jakoś u Rettingera nie widać w najmniejszym stopniu wdzięczności wobec swojego patrona i klasy społecznej, którą reprezentował. On się zachowywał przez całe życie, jakby się "symbolicznie mścił na Zamojskim".

PS. Z perspektywy czasu widać, że celem tej wojny było nie tylko osłabienie Niemiec/Prus ale też rozwalenie Austrowęgier a "odpryskowo" Imperium Rosyjskiego. Ciekawe, że Imperium Osmanów też się "nie ostało" i podobnie jak w przypadku Karola Habsbiurga - w rodzinie sułtanów nastąpiła "seria tajemniczych zgonów".

zaloguj się by móc komentować

MarekBielany @pink-panther 20 lutego 2018 00:25
20 lutego 2018 00:33

Po prostu zmierzają do celu.

zaloguj się by móc komentować

genezy @boson
20 lutego 2018 00:53

Nikt jeszcze nie napisał poważnej książki o Retingerze, po prostu nikt, żaden polski (hhhhrryyyy- tyfu!!!) historyk. Pomian był sekretarzem Retingera, a to dzieło które prezentujesz to wiesz kto napisał? Pilot wycieczek Orbisu za komuny: https://pl.wikipedia.org/wiki/Bogdan_Podgórski I jeszcze otrzymał za nią sowitą nagrodę!

Jest ciekawa praca Mieczysława Biskupskiego, ale znowu- wydana w Londynie, więc sam rozumiesz... Biskupski to Amerykanin który napisał książkę o wojnie Holywoodu z Polską. Niemniej Biskupski w książce o Retingerze doszukał się interesujących wątków. Na tyle interesujących, że trzeba będzie narysować na moim telefonie serię comic strips o przygodach Retingera w Meksyku.

 

zaloguj się by móc komentować

boson @pink-panther 20 lutego 2018 00:25
20 lutego 2018 07:57

Rola W. Zamoyskiego jest dwuznaczna - w najlepszym razie, oznacza to, że "czasy go przerosły"... nie zauważył, że Retingerowi i jego "przyjaciołom" marzy się całkiem inna, nowa Europa, m.in. na gruzach rozbitych, nieheretyckich monarchii - gdyby nie żelazna ręka Franco, Hiszpania też by się nie ostała, ale koszt tego był olbrzymi.

zaloguj się by móc komentować

boson @genezy 20 lutego 2018 00:53
20 lutego 2018 08:08

Polecam tę książkę, bo po prostu zawiera bardzo wiele faktów (w tym ustalenia Biskupskiego) i nowych szczegółów (np. wątek jezuicki), ma na moje oko całkiem kompletną bibibliografię i jest łatwo dostępna.

Co do wniosków, to oczywiście trzeba oczywiście je wyciągać samemu - w dwóch następnych notkach, dam moją, na ile potrafię powazną, interpretację działań Retingera.

A co do Pomiana et consortes, to ponownie bardzo polecam mój wpis:

https://bosonweb.wordpress.com/2017/11/17/sekretarz-retingera-i-inni/

 

 

zaloguj się by móc komentować


zaloguj się by móc komentować