-

boson : nihil est sine ratione

Płock i herma świętego Zygmunta

652px-Herma_of_Saint_Sigismund_in_Płock_Cathedral.png

Herma czyli relikwiarz świętego Zygmunta*, wykonany najprawdopodobniej w Pradze a w 1370 podarowany przez Kazimierza III katedrze płockiej, z napisem: kasimirus dei gra[tia] rex polonie procu[r]avit istud caput argentu[s] ad honor[e]m sancti sigimu[n]di s[u]b a[n]no domi[ni] MCCCLXX. W 1601 Stanisław Zemelka na polecenie Zygmunta III Wielkiego odnowił (i przerobił?) go oraz wewnątrz dołożył taki napis: Stanisla[us] Zemelka Aurifaber Ploc[ensis] me facit anno 1601 — Coronata waży ze wsitkiem grziwien 8 sko[jców] 3 (= circa 1,6 kg).

___

"Zygmunt był synem Gundobada, króla Burgundów. Zapewne jeszcze za życia ojca rządził częścią państwa, jednak nie wiadomo w jakim zakresie, ani którym terytorium. Był arianinem, ale po 501 roku – pod wpływem nauk Awita, biskupa Vienne – przeszedł na katolicyzm. Znakiem nawrócenia stał się ufundowany w roku 515 klasztor św. Maurycego w Agaune. Po śmierci ojca, w roku 516 został samodzielnym władcą.

Po śmierci pierwszej żony, córki króla Ostrogotów Teodoryka Wielkiego, ożenił się powtórnie. Spowodowało to ostry konflikt między synem Zygmunta z pierwszego małżeństwa, Sigerykiem, a macochą**...

Tradycja zachowała w pamięci Zygmunta jako króla pobożnego. Chętnie porównywano go z królem Dawidem, który dopuścił się zbrodni, ale odpokutował swój grzech. Św. Grzegorz z Tours nazywa św. Zygmunta męczennikiem. Jako taki też odbiera cześć. Ciało św. Zygmunta przeniesiono do kościoła opactwa Św. Maurycego. Do dnia dzisiejszego spoczywa ono tam w kosztownym i artystycznym sarkofagu. Część relikwii złożono w osobnym relikwiarzu, by je można było wystawić i nieść w czasie procesji.

W wieku XIV i XV św. Zygmunt należał do najpopularniejszych świętych Europy, jako wzór cnót rządzących, i jako taki czczony przez domy królewskie Luksemburgów i Jagiellonów. Szczególną czcią otacza św. Zygmunta diecezja płocka. W roku 1166 biskup Werner przywiózł do Płocka z Akwizgranu jako dar cesarza Fryderyka I część czaszki św. Zygmunta. Król polski Kazimierz III Wielki zamówił u złotników krakowskich [raczej nie całość a jedynie "poprawki"] kosztowną hermę, popiersie świętego, w którym umieszczono tę relikwię. Hermę zdobi diadem piastowski [?] z XIII w., ozdobiony szafirami, rubinami i perłami.

Św. Zygmunt jest patronem miasta Płocka, płockiej parafii katedralnej i kapituły katedralnej płockiej, która otrzymała od cesarza Maksymiliana w 1518, w czasie wizyty biskupa Erazma Ciołka, herb królów burgundzkich zawierający koronę burgundzką (stał się on herbem jurydyki Kamion należącej do Kapituły - obecnie dzielnica Kamionek w Warszawie). W bazylice płockiej ma osobną kaplicę. Jest także patronem Cremony; wzywany jako orędownik podczas malarii. Patronuje także miastu Szydłowcowi, jego dekanatowi i parafii. Święty Zygmunt jest patronem najstarszej parafii w Częstochowie..."

PS. Taka sobie uwaga: w owym 1601 upłynęło więcej czasu od śmierci Zygmunta I Świętego, niż dzisiaj od chrztu Polski...

__

*) "Zygmunt – imię męskie pochodzenia germańskiego. Wywodzi się od słów: sigu oznaczającego ‘zwycięstwo’ i munt, ‘opieka’. Można je zatem tłumaczyć jako „ten, którego opieka zapewnia zwycięstwo”."

**) [According to Gregory of Tours] When, on a feast day in 517, Sigeric saw his stepmother dressed in his late mother's ceremonial clothes, he called out that she was unworthy to wear them. (Under Burgundian law, his mother's clothes should have gone to his sister, Suavegotha.) The Queen incited Sigismund do deal with his son, alleging that Sigeric planned not only to kill his father and seize the throne, but that he also had designs on his grandfather's kingdom in Italy. Sigismund ordered the young man to be taken while drunk and drowned in a well. Then, overcome with remorse, Sigismund retreated to the monastery that he had founded.

In 523, Clotilde, daughter of Chilperic II of Burgundy who had been slain by Sigismund's father Gundobad in 493, took revenge for the murder of her father, when she incited her sons against Sigismund, and provoked the Burgundian War... Godomar fled while Sigismund put on a monk's habit and hid in a cell near his abbey. He was captured by Chlodomer, king of Aurelianum (modern Orléans), taken prisoner, beheaded and his body thrown in a well. Sigismund's wife and children were also put to death. Sigismund was succeeded on the throne by his brother Godomar.

In 1366, Charles IV, Holy Roman Emperor, transferred Sigismund's relics to Prague, hence he has become a patron saint of the Kingdom of Bohemia, now Czech Republic. The emperor gave the saint's name to one of his son, the later King Sigismund of Hungary (who also became decades later King of Bohemia and Holy Roman Emperor). In 1424, Sigismund of Hungary constructed a church in the honor of Saint Sigismund in the City of Buda. In 1424 King Sigismund took the reliques of Saint Sigismund from Prague and sent them to the Hungarian city of Varad***, so they could be protected from the Hussites."

***) "Władysław I Święty, węg. I. (Szent) László (ur. ok. 1040-1048 w Krakowie, zm. 29 lipca 1095 w Nitrze na Węgrzech, obecnie Słowacja) – król Węgier z dynastii Arpadów, stronnik papieża Grzegorza VII podczas jego konfliktu z cesarzem Henrykiem IV, święty Kościoła katolickiego i patron Węgier."

Jego relikwie znajdują się w słynnej bazylice w Varadinum, czyli w owym Waradzie Wielkim - dzisiaj rumuńskiej Oradei:

Szt.Lászlo.jpg

"Istnieje teoria, iż jest to pierwotnie imię bułgarskie, zapożyczone przez Węgry do Polski i za pośrednictwem polskim zaszczepione w Czechach...

A László férfinév a szláv Ladislav, Vladislav névből fejlődött Ladiszló→Ladszló→Lacló→László alakokon keresztül. A szláv név elemeinek jelentése: hatalom és dicsőség. Női párja a Ladiszla."

 

 tagi: kościół  rzeczpospolita  francja 

boson
20 listopada 2018 07:14
2     666    4 zaloguj sie by polubić
komentarze:
boson @boson
20 listopada 2018 13:33

Kalendarium Płocka

 • X w. – budowa warownego grodu książęcego
 • ok. 1009 r. – sprowadzenie do Płocka benedyktynów
 • 1031 r. – gród zostaje zniszczony przez ruską wyprawę Jarosława i Mścisława Włodzimierzowiczów
 • 1037-1047 – Płock stolicą samodzielnego państwa Masława, cześnika Mieszka II
 • 1075 r. – założenie biskupstwa mazowieckiego, później nazwanego płockim z siedzibą w Płocku, pierwszym biskupem był Marek
 • 1079-1138 – Płock stolicą Polski – okres panowania Władysława I Hermana (1079-1102) i Bolesława III Krzywoustego (1102-1138)
 • 20 sierpnia 1085 lub 1086 r. – w Płocku urodził się Bolesław III Krzywousty
 • XII w. – po raz pierwszy w dokumentach łacińskich pojawia się nazwa "Płock"
 • 1130-1144 – na Wzgórzu Zamkowym zostaje wybudowana katedra romańska, wzniesiona przez biskupa Aleksandra z Malonne
 • 1138 r. – umiera Bolesław Krzywousty, Płock stał się stolicą dzielnicy mazowieckiej i siedzibą książąt mazowieckich
 • 1177 r. – po raz pierwszy wybita została moneta płocka
 • 1180 r. – przy kolegiacie św. Michała powstaje szkoła elementarna, która jako jedyna z powstałych w średniowieczu działa do dzisiejszego dnia 
 • 1237 r. – miasto uzyskuje przywilej lokacyjny na prawie polskim od Konrada mazowieckiego
 • 1255 r. – potwierdzono i rozszerzono przywileje miejskie przez Księcia Siemowita I
 • 1262 r. – spaleniu ulega zamek i miasto – najazd Litwinów i Rusinów pod wodzą Mendoga
 • 1286 r. – kolejne spalenie Płocka przez Litwinów i Rusinów
 • 1325 r. – spalenie Płocka przez rycerstwo małopolskie pod wodzą Władysława Łokietka
 • 1329 r. – Płock oblężony przez króla czeskiego Jana Luksemburczyka i mistrza krzyżackiego Wernera – księstwo płockie lennem czeskim
 • 1351-1370 – księstwo płockie pod zwierzchnością Kazimierza Wielkiego, powstają fortyfikacje miejskie, nowy gotycki zamek oraz kościół farny (obecnie kolegiacki), a przy nim najstarsza płocka parafia – św. Bartłomieja
 • 1405 r. – księżna Aleksandra, siostra króla Władysława Jagiełły, a żona księcia Siemowita IV funduje szpital św. Trójcy (funkcjonujący do dzisiejszego dnia)
 • 1410 r. – Płock stanowi główną bazę zaopatrzeniową wojsk polskich w czasie Wielkiej Wojny z Zakonem Krzyżackim
 • 1435 r. – ponowienie przywileju miejskiego (prawo chełmińskie) przez księcia Władysława I
 • 1495 r. – śmierć ostatniego księcia płockiego, Janusza II i przyłączenie księstwa płockiego do Korony – miasto zostaje stolicą województwa i starostwa płockiego
 • 1496 r. – miasto uzyskuje przywilej budowy wodociągów
 • 1511 r. – wielki pożar niszczy miasto i zamek
 • 1529 r. – starostwo płockie przechodzi w ręce królowej Bony
 • 1532 r. – osunięcie skarpy wiślanej niszczy część zabudowań zamkowych
 • 1534 r. – burmistrz Jan Alantsee buduje wodociągi miejskie
 • 1564 r. – liczba budynków w mieście wzrasta do 600, dorównując liczbie domów ówczesnej Warszawy
 • 1603 r. – wielka epidemia zabija ponad 2 tysiące mieszkańców
 • 1616 r. – spłonęło ponad 70% miasta
 • 1625 r. – kolejna epidemia zabija 2 tysiące mieszkańców
 • 1657 r. – zniszczenie Płocka przez wojska szwedzkie
 • 1705 r. – kolejne zniszczenie miasta w czasie wojny północnej
 • 1793-1816 – po II rozbiorze Polski miasto pod okupacją pruską staje się siedzibą władz kamery i regencji
 • 1803-1816 – rozebranie murów obronnych i bram miejskich
 • 1806 r. – wojska francuskie w Płocku
 • 1807 r. – Płock zostaje stolicą departamentu w Księstwie Warszawskim, prefektem zostaje Rajmund Rembieliński
 • 1812 r. – założenie teatru w budynku dawnego kościoła św. Trójcy
 • 1815 r. – Płock zostaje miastem wojewódzkim w Królestwie Polskim
 • 1820 r. – założono Towarzystwo Naukowe Płockie, TNP
 • 1824 r. – wydano pierwsze płockie czasopismo "Dziedzilia – czyli Pamiętnik Płocki"
 • 1824-1827 – Jakub Kubicki wznosi klasycystyczny budynek ratusza płockiego, czyli część środkową obecnego ratusza
 • 1825 r. – car Aleksander I odwiedza Płock
 • 1831 r. – w Płocku obraduje ostatnia sesja sejmu powstańczego Królestwa Polskiego
 • 1836-1839 – budowa mostu łyżwowego na Wiśle
 • 1837 r. – Płock staje się stolicą guberni
 • 1846 r. – uruchomienie żeglugi parowej na Wiśle

https://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_Płocka#Kalendarium

zaloguj się by móc komentować

boson @boson
20 listopada 2018 19:25

ot.

wielka polska artystka:

"pure magic"

zaloguj się by móc komentować

zaloguj się by móc komentować