-

boson : nihil est sine

Igor, Krym i Grecy czyli konflikt szwedzko-chazarski

Sprawa wyjątkowo napiętych stosunków szwedzko-żydowskich niekoniecznie wzięła się tylko z jakichś „niedawnych” zaszłości – być może trzeba się tu cofnąć o ponad tysiąc lat. Chodzi mi o „szwedzkich” Waregów. To przecież właśnie Waregowie utworzyli Ruś Kijowską a „due largely to geographic considerations, it is often argued that most of the Varangians who traveled and settled in the eastern Baltic, Russia, and lands to the south came from the area of modern Sweden. In the 9th century, the Rus' operated the Volga trade route, which connected Northern Russia (Gardariki) with the Middle East (Serkland). The Volga route declined by the end of the century, and the trade route from the Varangians to the Greeks rapidly overtook it in popularity. Apart from Ladoga and Novgorod, Gnyozdovo and Gotland were major centres for Varangian trade...

Według Nestora w 862 roku Waregów tych wygnano, jednak wkrótce potem doszło ponownie do walk wewnętrznych, i wkrótce potem Waregowie powrócili. W tym samym roku Ruryk, Wareg z plemienia Rusów, opanował te ziemie. Kuzyn i następca Ruryka, Oleg, opanował wszystkie tereny wschodniosłowiańskie i przeniósł stolicę z Nowogrodu do Kijowa tworząc państwo, później zwane Rusią Kijowską."

Z kolei „Chazarowie, Kozarowie (turecki: Hazarlar) – to lud koczowniczy pochodzenia tureckiego, o którym pierwsze wzmianki pochodzą z VI wieku n.e. Tereny zajmowane przez Chazarów rozciągały się na Stepie Pontyjsko-Kaspijskim między północnym Kaukazem, Krymem, Morzem Kaspijskim a rzeką Jaik i Samarą. Trudnili się głównie pasterstwem i handlem, a bogacili na łupieskich wyprawach. Przez ich ziemie prowadziły największe szlaki handlowe z Chin do Europy (jedwabny szlak) oraz szlak północ-południe (od Waregów do Greków). …

Na początku IX wieku procesy centralizacyjne w Chazarii spowodowały wprowadzenie judaizmu jako jednolitej religii dla wszystkich plemion. Przyjęcie nowej wiary przez kagana i stołecznych wielmożów wywołało bunt arystokracji na prowincji, która zjednoczywszy się z muzułmanami i chrześcijanami rozpoczęła wojnę domową. Ogólny zamęt w kraju podsycały lokalne konflikty między zwaśnionymi rodami a w granice kaganatu wdarły się koczownicze plemiona Madziarów, które dopiero po dwudziestu latach zostały zmuszone do przeniesienia się na zachód przez Pieczyngów przybyłych z okolic Jeziora Aralskiego. Osłabienie kaganatu z powodu wybuchu wewnętrznych walk na tle religijno-politycznym zbiegło się w czasie z dynamicznym rozwojem Rusi Kijowskiej, która zgłasza pretensje do części ziem chazarskich. …

Kronikarz al-Masudi podaje, że w latach panowania kalifa Haruna ar-Raszida (786-809) elity chazarskie stały się wyznawcami judaizmu**. Według autora Odpowiedzi króla Józefa*** kagan-begiem, który przeszedł na judaizm był Bulan. Jeden z następców Bulana, Obadjasz narzucił religię żydowską swoim poddanym, a na tereny Chazarii emigrowali Żydzi z Bizancjum i kalifatu. Wyznawcy innych religii zostali uznani za wrogów królestwa. Ustanowienie królestwa izraelskiego w kaganacie chazarskim wzbudziło reakcje ze strony Bizancjum i Kijowa. Po wyprawie Światosława w 965 r. Chazarowie i Żydzi przenieśli się na Krym.”

Światosław I zburzył wtedy słynną fortecę Sarkel, a na jej miejsce założył miasto... Białowieża.

__

Wywiad z profesorem Władysławem Duczko nadaje bardzo ciekawą perspektywę wielu sprawom w naszym regionie, m.in. pochodzeniu Rusi, w tym samej nazwy:

„Ma swoje początki w staroszwedzkim słowie roa, oznaczającym wiosłowanie, i od słowa rotsmenn, oznaczającego wioślarzy oraz wyprawę morską. Słowo to przekształciło się wśród Ugrofinów, ludzi zamieszkujących w średniowieczu wielkie tereny od zatoki Fińskiej po Wołgę, w formę rus. Finowie do dziś nazywają Szwecję RuotsiTak więc słowo Ruś jest pochodzenia szwedzko-fińskiego. ...

Kiedy w VIII wieku w arabskim kalifacie istniejącym na terenie dzisiejszego Iraku doszła do władzy nowa dynastia nastawiona na konsumpcję dóbr luksusowych, w tym futer, Szwedzi zwietrzyli w tym dobry interes. Zaczęli dostarczać futra Arabom. I mimo że docierały one na Bliski Wschód przez licznych pośredników, to i tak był to niezły biznes i jedna z ważnych przyczyn, dla których zaczęli się osiedlać na terenie Europy Wschodniej. W połowie VIII Skandynawowie założyli emporium [pierwszą nowoczesną kompanię handlową?] na rzece Wołchow, nieopodal jeziora Ładoga. …

Wydaje się, że pojawienie się na tych terenach klanu Ruryka w końcu lat 50. IX wieku (nazwa ta jest umowna, bo jest to postać legendarna) miało jeden cel - zorganizowanie wielkiej wyprawy na Konstantynopol. W 860 roku miał miejsce pierwszy wielki napad Rusów, czyli Szwedów na to miasto. Nie mieli żadnych szans na jego zdobycie, bo było otoczone potężnymi murami, ale w kronikach zachowały się wzmianki o tym, jak palili wszystko dookoła, mordowali ludzi. Potem te wyprawy Rusów na Konstantynopol stały się swoistym rytuałem, wszystkie kolejne generacje władców organizowały taki najazd. Spływali Dnieprem aż do Morza Czarnego i stamtąd wzdłuż wybrzeży docierali do Bosforu. Każdy z nich kończył się niepowodzeniem Szwedów i podpisaniem umowy z Grekami, która regulowała sprawy handlu pomiędzy Rusią a Bizancjum.

[Trudno tu uciec przed skojarzeniem tego z rolą Greków, raptem kilkaset lat później, w wywołaniu tzw. powstania Chmielnickiego; pewne schematy są niezmienne...] 

Płynąc Dnieprem w kierunku Konstantynopola, Rusowie zainteresowali się terenami naddnieprzańskimi. Kiedy dokładnie ow podbój miał miejsce - nie wiadomo. Wszystko wskazuje, że na przełomie IX i X wieku. Źródła pisane mówią o książętach z klanu Ruryka: Olegu i Igorze, którzy rozpoczęli wówczas władanie Kijowem. Nie różnili się̨ przy tym wcale od innych wikingów z tego okresu - napadali i łupili okoliczną ludność, nakładali na nią trybuty. No i oczywiście łowili niewolników. Byli naprawdę wielkimi łowcami niewolników, ich siła i dobrobyt w ogromnym stopniu zależały od handlu ludźmi.

Na początku X wieku kijowskie elity wywodziły się ze Skandynawii, zaś poddani byli słowiańscy.  Pierwsza zmiana dotyczyła imion. Dzięki temu, że zachowały się skróty umów zawieranych pomiędzy Rusami i Grekami, wiemy, iż początkowo ludzie z klanu Ruryka nosili wyłącznie skandynawskie imiona: Oleg, czyli Helge, Olga - Helga, Igor - Ingvar...

Do czasów obecnych zachował się opis Świętosława sporządzony przez Greków. Głowę miał niemal całkowicie ogoloną, jedynie z tyłu został mu pojedynczy kosmyk włosów. Czyli wyglądał tak jak późniejsi kozacy. W jednym uchu miał złoty kolczyk ze szlachetnymi kamieniami. …

Jego syn Włodzimierz Wielki, który miał kontakty ze Skandynawią, ale z wychowania był już Słowianinem. Włodzimierz trzy lata spędził w Szwecji, bo uciekł z Rusi, kiedy jego brat Jaropełk próbował go zabić. Jak wrócił, rozpoczął zupełnie nowy okres obecności skandynawskiej na terenie Europy Wschodniej. Przywiózł ze sobą oddział najemnych Skandynawów nazywanych Waregami. Rusowie byli osadnikami przenoszącymi się na tereny północnej Rosji na stałe, natomiast szwedzcy Waregowie "zawodowymi" wojownikami, armią do wynajęcia."

__

pl.wikipedia.org/wiki/Władysław_Duczko

___

**) "Khazar general Ras Tarkhan invaded south of the Caucasus in 762–764, devastating Albania, Armenia, and Iberia, and capturing Tiflis. Thereafter relations became increasingly cordial between the Khazars and the Abbasids, whose foreign policies were generally less expansionist than the Umayyads, broken only by a series of raids in 799 over another failed marriage alliance."

***) To zdumiewające, ale ten chazarski trop prowadzi z powrotem do Barbary Spectre, jako że znowu wpadamy tu na imić Szechtera, Salomona Szechtera. To on pierwszy opracował manuskrypty listów chazarskiego chana Józefa ponoć potwierdzające charakter państwowy judaizmu.

A zaczęło się od Józefa Szafira z litewskiej Oszmiany – odkrywcy w 1864 zawartości kairskiej genizy. Z kolei w 1896 dwie Szkotki, siostry Agnes i Marget Smith przekazały Salomonowi kilka dokumentów z owej genizy. W efekcie, Szechter natychmiast udał się do Egiptu gdzie "a collection of some 300,000 Jewish manuscript fragments that were found in the genizah or storeroom of the Ben Ezra Synagogue in Fustat or Old Cairo, Egypt. These manuscripts outline a 1,000-year continuum (870 CE to 19th century) of Jewish Middle-Eastern and North African history and comprise the largest and most diverse collection of medieval manuscripts in the world. The Genizah texts are written in various languages, especially Hebrew, Arabic and Aramaic, mainly on vellum and paper, but also on papyrus and cloth. …

The number of documents added to the Genizah changed throughout the years. For example, the number of documents added were fewer between 1266 and circa 1500, when most of the Jewish community had moved north to the city of Cairo proper, and saw a rise around 1500 when the local community was increased by refugees from Spain. It was they who brought to Cairo several documents that shed a new light on the history of Khazaria and Kievan Rus', namely, the Khazar Correspondence, the Schechter Letter, and the Kievian Letter. The Genizah remained in use until it was emptied by Western scholars eager for its material.”

Połowa z owych 300 tysięcy fragmentów manuskryptów wylądowała w... Cambridge, ale sporo też uszczknął Oksford. O ciągłej ważności tej kolekcji świadczy taka historia sprzed 5 lat:

Westminster College in Cambridge held 1,700 fragments, which were deposited by Lewis and Gibson in 1896. In 2013 the two Oxbridge libraries, the Bodleian Library at Oxford and Cambridge University Library, joined together to raise funds to buy the Westminster collection after it was put up for sale for £1.2 million. This is the first time the two libraries have collaborated for such a fundraising effort.

 tagi: żydzi  polska  szwecja  ruś 

boson
7 kwietnia 2018 17:05
6     1163    3 zaloguj sie by polubić
komentarze:
boson @boson
7 kwietnia 2018 19:46

"Sweden was attempting to undermine the Commonwealth’s position in the Thirty Years’ War and to prevent the use of Cossack contingents against its own forces. In this context, the transformation of the Cossacks from potential enemies into potential allies in the struggle with the Commonwealth was entirely congruent with Swedish political interests."

https://bosonweb.wordpress.com/2017/08/30/kozacy-i-szwedzki-slad/

 

zaloguj się by móc komentować

boson @boson 7 kwietnia 2018 19:46
7 kwietnia 2018 19:49

"...In a letter of June 1631 from the Swedish agent in Riga to the Ukrainian Cossacks, they were encouraged to turn to the Swedish king, who was represented as an enemy of the Jesuits and a supporter of the Greek religion. It was claimed that Cossack devotion to the faith had been commended to the king by none other than Patriarch Kyrillos Loukaris of Constantinople."

zaloguj się by móc komentować

Ogrodnik @boson
7 kwietnia 2018 22:17

Mam od kilku dekad takie przeczucie, że Rosjanie, w sensie zarządu nad tymi ziemiami, to nie słowianie, tani maintenance.

Obecnie zaś domniemam, że Waregowie mają za zadanie opiekę nad dostępem do bieguna północnego.

Ta władza została zresztą zadekretowana w 1917 przez banki z Broadway 120.

Zatem przypuszczam, że mamy też anglików na wschodniej flance. (Starczy zajrzeć do lodówki.)

Nie czytam po angielsku literature. Przypuszczam, że tam jest co nieco info.

 

 

zaloguj się by móc komentować


Ogrodnik @boson
7 kwietnia 2018 22:29

!!!! Wydane w Anglii 

zaloguj się by móc komentować

genezy @boson
8 kwietnia 2018 02:15

Ghosh zrekonstruował jakąś historię z Genizy w powieści "Na prastarej ziemi"-mam, nie czytałem. To ciekawy gostek bo porusza newralgiczne tematy, choć zamiast detonacji bardziej zajmuje go implozja (Sea of Poppies). Na takich EMO-socjalistycznych ćwoków spod herbu tegoiowego Orwella jak znalazł, ale jak się czyta ostrożnie...

zaloguj się by móc komentować

zaloguj się by móc komentować