-

boson : nihil est sine ratione

Jaroszyński, Rasputin i inni

"Jedną z najwybitniejszych postaci finansowej oligarchii przedrewolucyjnej Rosji był K. J. Jaroszyński. Badanie działań jego koncernu pozwala głębiej zrozumieć relacje między rosyjskimi i zachodnimi finansistami w 1917 roku, niektóre aspekty zaplecza finansowego kontrrewolucji i antysowieckiej interwencji wojskowej. Działania koncernu Jaroszyńskiego już przyciągnęły uwagę sowieckich historyków. Jednak szczegółowe okoliczności jego funkcjonowania w latach 1917-1918 stały się znane dopiero po publikacji książki brytyjskiego dziennikarza M. Kettle'a, napisanej przy użyciu materiałów angielskiego Gabinetu Wojennego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Wywiadu. Przedstawiając tę ​​książkę czytelnikom, wydawca zauważył, że autor zbadał "próby aliantów przestrzeżenia, a następnie odwrócenia rewolucji bolszewickiej". Dane Kettle potwierdzają dokumenty Centralnego Archiwum Państwowego ZSRR, które wcześniej nie zostały w pełni wprowadzone do obiegu naukowego lub w ogóle nie zostały wykorzystane.

Karol Józefowicz Jaroszyński pochodził z rodziny polskich właścicieli ziemskich, którzy posiadali duże majątki w regionie Winnicy. W 1834 roku Jaroszyńscy zostali nobilitowani. W 1911 r., podczas wizyty Mikołaja II w Kijowie, brat Karola Franciszek został awansowany na młodszego szambelana dworu, co przybliżyło Jaroszyńskich do kręgów dworskich. Korzystając z nowych powiązań, bracia aktywnie angażowali się w działania na rzecz przedsiębiorczości w latach przedwojennej ekspansji przemysłowej, a następnie w czasie pierwszej wojny światowej znacznie zwiększyli swoje bogactwo. W marcu 1916 r. swój stan posiadania K. Jaroszyński oszacował na 26,1 mln rubli. W kwietniu 1916 r., przy wsparciu największego moskiewskiego banku [Francuzi!], Banku Rosyjsko-Azjatyckiego, kupił jedną z wiodących instytucji finansowych, Rosyjski Bank Handlowo-Przemysłowy.

Kiedy w 1916 r. powstał związek banków prowincjonalnych w postaci Banku Związkowego (Союзный банк), Jaroszyński został wiceprzewodniczącym jego zarządu. W tym czasie przeniósł się do Piotrogrodu i osiadł w jednej z pałacowych rezydencji przy ulicy Morskiej (dom Połowcowa). Szwedzki finansista Olof Aschberg**, który znał Jaroszyńskiego, napisał, że "poprzez Rasputina nawiązał potężne stosunki z rosyjskimi arystokratami, i mówiono, że powinien poślubić jedną z carskich córek"P. Bykow także napisał w swoich wspomnieniach o bliskości Jaroszyńskiego i kręgu Rasputina i o jego kontaktach z rodziną cesarską. Bykow jako przewodniczący Rady Robotników i Żołnierzy z Jekaterynburga był świadkiem ostatnich miesięcy życia Romanowów (rodzina królewska spędziła je w Jekaterynburgu). Według Ashberga Jaroszyński uczestniczył w spekulacjach na giełdzie, mając nadzieję na sprawowanie kontroli nad innymi bankami. Żonglując funduszami banków, był w stanie przeprowadzić operacje finansowe i gospodarcze na dużą skalę i stał się jednym z najpotężniejszych magnatów finansowych w Rosji.

Obalenie autokracji, pomimo utraty poparcia dworu, nie ugasiło zapału Jaroszyńskiego do działań spekulacyjno-przedsiębiorczych - zdołał on przeprowadzić szereg poważnych transakcji. Najważniejszym z nich było przejęcie stołecznego Banku rosyjskiego handlu zagranicznego, który posiadał dwie firmy cukrownicze, firmę ubezpieczeniową i finansował działalność zbożową w regionie Wołgi. Operacja ta przeprowadzona została przez Jaroszyńskiego wraz z Międzynarodowym Bankiem Handlowym Petrogradu (Санкт-Петербу́ргский междунаро́дный комме́рческий банк), który kontrolował handel zbożem na południu, największe kopalnie węgla i przedsiębiorstwa hutnicze w kraju. "W związku z konsekwencjami operacji wojskowych i zmienionej sytuacji w kraju (Rewolucja lutowa - A.F.), potrzeba zjednoczenia i wzajemnej pomocy w przyszłych działaniach rosyjskiego Banku Handlowo-Przemysłowego, Piotrogrodzkiego Międzynarodowego Banku Handlowego i Banku rosyjskiego handlu zagranicznego", mówi memorandum sporządzone przy tej okazji. Rosyjski Bank Handlowo-Przemysłowy utworzył konsorcjum na zakup i późniejszą sprzedaż udziałów w Banku rosyjskiego handlu zagranicznego. Pod kontrolą Jaroszyńskiego znalazły się dziesiątki krajowych przedsiębiorstw branż metalurgicznej, mechanicznej, tekstylnej, transportu parowego i kolejowego, cukierniczej i innych.

Konsul brytyjski w Odessie, który śledził działalność Jaroszyńskiego, podziwiał jego umiejętności, zauważając jednak, że "często odczuwał potrzebę środków z powodu braku gotówki". Chociaż Jaroszyński nadal korzystał z kredytu w Banku Rosyjsko-Azjatyckim i otrzymywał od niego wielomilionowe pożyczki, pożyczał też pieniądze za granicą, w szczególności podpisał umowę z British Bank of Foreign Trade i nawiązał bliski kontakt z London City i Midland Bank, który później stał się jego głównym brytyjskim partnerem. W czerwcu 1916 r., z pomocą Aschberga, Jaroszyński podjął próbę zawarcia porozumienia w sprawie dużej pożyczki z amerykańskimi kapitalistami, która zapewniłaby grupie rosyjskich przemysłowców kierowanych przez Jaroszyńskiego "kapitał 100 milionów rubli na potrzeby rosyjskiego przemysłu i handlu" przez okres pięciu lat. Zaprosił mnie do swojego pałacu - wspomina Aschberg - i opowiedział mi o swoich rozległych planach wykorzystania naturalnych zasobów Rosji, powiedział: Do tego potrzebuję pożyczki z zagranicy."

CDN

**) "Pomógł finansować rewolucję rosyjską, a w dowód wdzięczności rząd Rosji Radzieckiej pozwolił w 1920 roku Aschbergowi robić interesy z RSFRR. Aschberg został szefem [nomenomen...] Ruskombanku, pierwszego radzieckiego banku międzynarodowego (Antony C. Sutton, Wall Street and the Bolshevik Revolution, chapter XI, 1974)...

Po wybuchu II wojny światowej został internowany przez rząd Vichy w obozie Vernet, ale w styczniu 1941 został uwolniony i uciekł z rodziną do Stanów Zjednoczonych, przez Lizbonę".

Jego wnuk był szwedzkim maoistą...

https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Aschbergtagi: imperium  żydzi  rosja  francja 

boson
5 listopada 2018 09:29
33     2583    5 zaloguj sie by polubić
komentarze:
boson @boson
5 listopada 2018 09:44

Jest to początek artykułu А. А. ФУРСЕНКО z Вопросы истории - 1987 - № 10 - С. 183-188, pt. РУССКИЙ ВАНДЕРБИЛЬТ - Rosyjski Vanderbilt.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Cornelius_Vanderbilt

 

 

zaloguj się by móc komentować


Maryla-Sztajer @boson
5 listopada 2018 10:10

Ogromnie ciekawe te biografie przełomu wieków. , chętnie bym przeczytała jakąś opowieść. ..panoramiczną. ..

.

 

zaloguj się by móc komentować

Maryla-Sztajer @boson
5 listopada 2018 10:12

I ten maoista :)

.

 

zaloguj się by móc komentować

boson @Maryla-Sztajer 5 listopada 2018 10:10
5 listopada 2018 10:23

O, tak - Karol Jaroszyński to był nie byle kto - warto o nim poczytać u Jałowieckiego - Na skraju imperium. Karol był szwagrem jego szwagra i na tydzień przed wybuchem rewolucji październikowej w dramatyczny sposób ostrzegł o niej Jałowieckiego (a także Nobla...), tak że ten natychmiast rozpoczął ewakuację...

zaloguj się by móc komentować

Maryla-Sztajer @boson 5 listopada 2018 10:23
5 listopada 2018 10:27

Właśnie ta data ..1916 ...w tekście ..bardzo mnue "ucieszyła "

.

 

zaloguj się by móc komentować

Maryla-Sztajer @boson 5 listopada 2018 10:43
5 listopada 2018 10:55

Odwrócenia rewolucji bolszewickiej. ..?

Masz coś więcej o tym ?

.

 

zaloguj się by móc komentować

boson @Maryla-Sztajer 5 listopada 2018 10:55
5 listopada 2018 11:11

"попытки союзников предупредить, а затем и повернуть вспять большевистскую революцию"

myślę, że tu po prostu chodzi o powstrzymanie i zdławienie rewolucji bolszewickiej - kiedy dostanę angielski oryginał będę więcej wiedział

zaloguj się by móc komentować

Maryla-Sztajer @boson 5 listopada 2018 11:11
5 listopada 2018 11:19

Ja mam Suttona  Wall Street A rewolucja bolszewicka. 

 Bank Morgana ...A tu jakby banki sobie wyrywały korzyści 

Jest książka Chwalby o Wielkiej Wojnie z Polakami..nowa..tegoroczna. On tam pisze o kombinacjach Anglików w sprawie odtworzenia Polski.

Tzn nie za bardzo chcieli,  żeby przez to Rosji nie odcinać od Europy. .Tak pisze Chwalba.

Nie mam teraz swojego księgozbioru pod ręką,  nie sprawdzę 

.

 

zaloguj się by móc komentować


boson @Maryla-Sztajer 5 listopada 2018 11:19
5 listopada 2018 12:30

Kettle M. - The Allies and the Russian Collapse, London 1981.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @boson
5 listopada 2018 13:40

Niesłychanie ciekawa i rozwojowa notka. Czytam właśnie z rosyjskich źródeł , że Karol Jaroszyński  był związany z rodziną carską i po przewrocie bolszewickim oraz po wywiezieniu rodziny carskiej przekazywał dwukrotnie pomoc na utrzymanie rodziny carskiej przez kurierów - w wysokości 75 tysięcy rubli każda transza. Pośredniczyła w tym Wyrubowa, przyjaciółka carowej. Po wojnie Karol Jaroszyński był przesłuchiwany w Paryżu przez jakiś sąd (chyba honorowy) białych Rosjan  chyba "na okoliczność" prób uratowania rodziny carskiej. Chodziły słuchy, że był zakochany w jednej z córek Mikołaja II.

Jest bardzo duży materiał informacyjny o posiadłości Antopol pod Winnicą, którą zakupił jego ojciec. M.in zachowało się zdjęcie ze ślubu siostry Karola Jaroszyńskiego - Marii Jaroszewiczówny z Emerykiem Mańkowskim i osiedlili się w Kisielinie.

Zdjęcie rodzinne ze ślubu

Антополь. 1889 годъ.

 

 

 

http://sergekot.com/borovka/

 

zaloguj się by móc komentować


pink-panther @boson 5 listopada 2018 14:32
5 listopada 2018 16:14

Trudny wybór. Obie piękne. Gdyby ich tatuś miał szerokie horyzonty i był maksymalnie elastyczny wobec nadchodzącego tsunami politycznego , to wydałby jedną z córek za najbogatszego Polaka w Rosji, zrobił go księciem (może najpierw zrobił księciem) a następnie szybko przekształciłby zabór Polski w jakąś porządną autonomię pod zarządem zięcia. Może obyłoby się bez rewolucji:))))) I może byłaby tu jakaś "monarchia" z prawdziwego zdarzenia. Ród Jaroszyńskich miał przyzwoite drzewo genealogiczne:)))) Ale o czym tu dumać na paryskim bruku, skoro kiedy premier Paderewski wysyłał do Denikina  ministra Jerzego Iwanowskiego w charakterze "misji handlowej latem 1919 r. - to ten sobie życzył, żeby Polacy walczyli o Wilno - dla Rosji.  Rosjanie zupełnie nie zauważyli, że byli rozgrywani przez Anglosasów od co najmniej lat 60-tych XIX w. a car Mikołaj II pantoflarz i safanduła był wyjątkowo "wygodnym obiektem" manipulacji.

zaloguj się by móc komentować

S80 @boson
5 listopada 2018 16:39

Te twierdzenia o związkach Jaroszyńskiego z Rasputinem wyglądają na czarną propagandę, paszkwil wytworzony przez bolszewików (Ashberg, Bykow), bądź przez jednego z nich, a drugi powielił.

zaloguj się by móc komentować

boson @S80 5 listopada 2018 16:39
5 listopada 2018 16:45

też tak myślę i jeszcze do tego wrócę

zaloguj się by móc komentować

boson @pink-panther 5 listopada 2018 16:14
5 listopada 2018 16:51

Później ostrzegał cara przed włączeniem się Rosji do I wojny światowej, proponując zawarcie traktatów pokojowych z Niemcami i Francją, jednak car nie posłuchał jego rad.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Siergiej_Witte

zaloguj się by móc komentować

Nieobyty @boson
5 listopada 2018 19:15

Za przypomnienie postaci należy podziękować. 

Krótka kwerenda i jest szeroka  nota bigraficzna na portalu Polski Petersburg  

http://www.polskipetersburg.pl/hasla/jaroszynski-karol-lucjan-jan

Teraz trochę uwag. Szybka kariera finasinsty to są lata wojenne kiedy jak miał w charakterze podjął ryzyko i przniól sie do Pitra by uczestniczyć w dostwach wojennych.

Przypuszczam że nieświadomie był wykorzystany w wiekszej grze - i ten brak uznania  jego posiadania w resztkach majątku zagranicznego, udział w intrydze bankowej - to element  usuniecię/zdezawuoawnia  świadka. 

I jeszcz trochę tła z I wojny - kryzys amunicyjna armi carskiej i jej  zakup u sojuszników. Stąd mamy ten korpus rosyjski w Francji gdzie Car siłą żywą płacił za dostawy, i gdy miał zwiekszyć kontyngent żołnierza to jednak go przekonano i zapłacił za amunicję  złotem. Po rewolucji ci którzy dostarczyli uzbrojenia pod szyldem interwencji odebrali opłacony z góry materiał wojenny. 

To min.  dlatego Jaroszynski musi się posiłkować  zagranicznymi kredytami na wydrążonym rynku.

zaloguj się by móc komentować

boson @Nieobyty 5 listopada 2018 19:15
5 listopada 2018 19:46

dziękuję za ciekawy link!

"nieświadomie był wykorzystany w wiekszej grze" - coraz bardziej wyglada mi na to, że to był faktycznie wielki gracz, więc chyba o nieświadomości tam nie było mowy...

a jego niepowodzenia kredytowe jako żywo przypominają mi kłopoty Hammerlinga, a potem Grabskiego, które dopiero (w małym stopniu) rozwiązał przewrót majowy:

http://boson.szkolanawigatorow.pl/londyn-grabski-i-znowu-to-banco-italiano

zaloguj się by móc komentować

Maryla-Sztajer @Nieobyty 5 listopada 2018 19:15
5 listopada 2018 19:54

Ta strona to dzieło krakowskiego MCK :)..świetna  !

.

 

zaloguj się by móc komentować

Maryla-Sztajer @boson 5 listopada 2018 16:51
5 listopada 2018 19:58

Witte S., Wospominanija. Carstwowanie Nikołaja II, Berlin 1922. ( dwa tomy)

.

 

zaloguj się by móc komentować

Nieobyty @boson 5 listopada 2018 19:46
5 listopada 2018 20:22

"nieświadomie był wykorzystany w wiekszej grze" - może rozwinę tą myśl.

Jest pewna prawidłowość że ludzie którzy mieszają w szykach wielkim tego świata są potem spychani na boczny tor lub gdy przewiny ich są bardzo duże ku przestrodze dekapitalizowani.

Ich nieswidmość jest wieć pewnym brakiem wyczucią tego wyższego planu w którym nie biorą udziału lub się w imie honoru przeciwstawiają efektom planu  [np. Jaroszyński i jego wsparcia 15 mln rubli dla Kubania].

zaloguj się by móc komentować

Nieobyty @Maryla-Sztajer 5 listopada 2018 19:54
5 listopada 2018 20:34

To jest taka dziwna sprawa że notki autor bloga Szacownego Bosona - wymuszają pewną kwerendę tematu. 

I przez przypadek/regułę  trafiam na ciekawe dla mnie strony i materiały. Odkrycie efektów prac MCK jest dla mnie wartością dodaną dla tej notki.  

Pozdrawiam i życzę zdrowia tej jesieni.

zaloguj się by móc komentować

Maryla-Sztajer @Nieobyty 5 listopada 2018 20:34
5 listopada 2018 20:38

Ich biblioteka w Rynku jest pełna cudów  :)

Dzięki i wzajemnie pozdrawiam  :)

.

 

zaloguj się by móc komentować

Magazynier @boson
5 listopada 2018 21:59

Temat rozwojowy. Świetny. Duskusja go pogłębia. Nadal nie wiemy jednak jaką rolę spełniał Jaroszyński. CDNiezbędny.

Ot., ale nie całkiem, poszukiwania carskiego depozytu złota, starowiercy milionerzy (czemu akurat starowiercy?):

https://youtu.be/Bcfilb9bFEw

A tu już całkiem ot: 

Czy mógłbyś podać namiary na młodych krytyków Zamoyskiego?

 

zaloguj się by móc komentować

boson @Magazynier 5 listopada 2018 21:59
6 listopada 2018 09:06

nie jest to proste - SN nie ma niestety wyszukiwarki - to wielki problem...

zaloguj się by móc komentować


boson @boson
6 listopada 2018 13:14

Wg Jałowieckiego:

"Pod koniec 1907 roku pojawiła się nowa postać, która zaczęła odgrywać pierwszorzędną rolę przy carowej i wywierać na nią nieograniczony wpływ. Osobistością tą był Hryszka Rasputin, chłop pochodzący z guberni tomskiej, pijak, rozpustnik, a nawet koniokrad. Na dwór został wprowadzony przez Wyrubową."

 

zaloguj się by móc komentować

boson @boson 6 listopada 2018 13:14
6 listopada 2018 13:26

To poprzez ową Wyrubową Karol próbował ratować rodzinę carską...

Anna uczęszczała na lekcje tańca, gdzie jej partnerem był niekiedy młody książę Feliks Jusupow [zabójca Rasputina...], który należał do najbogatszej rodziny w kręgach rosyjskiej szlachty...

W grudniu 1920 roku nielegalnie przedostała się do Finlandii, gdzie pozostała do końca życia.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Anna_Wyrubowa

In Anna's own memoirs, she describes her perils in prison and her narrow escape from execution when, miraculously, she met several old friends of her father on a St. Petersburg street who helped her escape. She endured much hardship avoiding the Bolsheviks, and she was able to escape to Finland only in December 1920. Before leaving the Soviet Union, she became friends with the revolutionary writer Maxim Gorky, who urged her to write her memoirs; she followed his advice. She met with Zinaida GippiusAlexander Blok and Valery Bryusov. Her memories of life at court provided rare descriptions of the home life of the Tsar and his family. No one understood Rasputin and Alexandra better than Anna did. She tells a good story but does not seem to tell the truth

zaloguj się by móc komentować

boson @boson 6 listopada 2018 13:26
6 listopada 2018 13:47

"Obie siostry, Milica i Anastazja, były społecznie bardzo wpływowe na carskim dworze początku XX wieku. Siostry miały wspólne przezwisko "czarne niebezpieczeństwo", obie interesowały się okultyzmem. One pierwsze zaufały mistycznemu szarlatanowi, który nazywał się po prostu Filipem, a następnie Grigorijowi Rasputinowi, faworytowi rodziny carskiej."

https://pl.wikipedia.org/wiki/Milica_Czarnogórska

https://en.wikipedia.org/wiki/Nizier_Anthelme_Philippe

Niejaki Papus uważał owego Filipa za swojego mistrza duchowego:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Papus

zaloguj się by móc komentować

Aquilamagna @boson 6 listopada 2018 09:06
6 listopada 2018 15:48

SN nie ma niestety wyszukiwarki - to wielki problem...

Jakąś tam ma, tylko ukrytą przez twórcę:

http://szkolanawigatorow.pl/panel/artykuly#zmieniacz

 

zaloguj się by móc komentować

boson @Aquilamagna 6 listopada 2018 15:48
6 listopada 2018 20:04

to było w komentarzu...

zaloguj się by móc komentować

zaloguj się by móc komentować