-

boson : nihil est sine ratione

Londyn, król Polski, hugenoci i my czyli Floriańska 11

Warto sobie uświadomić mocny w wymowie ciąg dat:

7 lipca 1572 - umiera Zygmunt II August

"Panowie polscy obawiali się jednak nadmiernego wzrostu znaczenia Anny [ZAMOYSKI!], nie chcieli też dopuścić do zubożenia Rzeczpospolitej poprzez przekazanie ogromnych majątków i skarbów siostrom Zygmunta Augusta. Podjęli więc odpowiednie działania. Zabronili Annie przyjeżdżać do Knyszyna (gdzie znajdowały się zwłoki króla) oraz do Tykocina (gdzie znajdowały się srebra i inne kosztowności Zygmunta Augusta). Podczas zjazdu w Kaskach (październik 1572 r.) panowie odrzucili żądania Anny idące w kierunku szybkiej realizacji testamentu królewskiego"**

23/24 sierpnia – noc św. Bartłomieja, tzw. rzeź hugenotów we Francji (Filip Sidney, sławny przyjaciel hugenotów, "przygląda się" temu razem z sir Walsinghamem w jego paryskim domu)

16 maja 1573 – przedstawiciele elekta Henryka Walezjusza zaprzysięgli „artykuły henrykowskie” i „pacta conventa” (Filip  Sidney przygląda sie temu z oddali, czyli z Wenecji, gdzie osobiście poznaje Olbrachta Łaskiego, "byłego hugenota" czy kalwinistę jak kto woli, który tam zabiega o koronę Mołdawii)

21 lutego 1574 – koronacja Henryka Walezego na Wawelu a 18/19 czerwca – bezksiężycową nocą, król Henryk Walezy uciekł z Polski, by objąć wakujący po śmierci swojego brata Karola tron francuski.

10 października – w Krakowie, wielki tumult na tle religijnym i zburzenie zboru ewangelickiego (Filip Sidney "przygląda się temu" z kamienicy przy ulicy Floriańskiej 11 !!)

12 grudnia – Murad III został sułtanem Imperium osmańskiego.

13 grudnia 1575 – Anna Jagiellonka została w Warszawie wybrana w wolnej elekcji królem Polski i wielkim księciem litewskim, a dzień później stronnictwo szlacheckie pod przewodnictwem Jana Zamoyskiego uznało ten fakt, przydając jej na małżonka Stefana Batorego.

12 października 1576 – Rudolf II został cesarzem rzymsko-niemieckim (niebawem Filip  Sidney przybywa na praski dwór);

Stefan Batory zakazał pod karą śmierci wnoszenia oskarżeń o mord rytualny przeciw Żydom 

15 listopada 1577 – Francis Drake wyruszył na wyprawę przeciw hiszpańskim posiadłościom na Pacyfiku; (Filip Sidney spotyka się w Pradze z wybitnym angielskim jezuitą na wygnaniu, Edmundem Campionem)

Hiszpania po raz pierwszy planuje inwazję Anglii (jej tajne plany przechwycił Wilhelm I Orański i przekazał Walsinghamowi); zawarła rozejm z sułtanem tureckim.

16 czerwca 1578 – we Lwowie został ścięty kozacki watażka i przez krótki czas samozwańczy hospodar mołdawski Jan Podkowa, skazany na śmierć przez króla Stefana Batorego na stanowcze żądanie sułtana Murada III.

6 stycznia 1579 - założenie unii utrechckiej przez północne prowincje Niderlandów pod hasłem wolności religijnej i walki z Hiszpanami.

Wilhelm I Orański zaprosił Franciszka Herkulesa Walezego do Niderlandów by ten objął urząd dziedzicznego stadhoudera.

29 września 1580 - niderlandzkie Stany Generalne, czyli hugenoci, podpisały traktat z księciem na zamku Plessis-lès-Tours. Franciszek przyjął tytuł "Obrońcy wolności Niderlandów". Mniej więcej w tym samym czasie rozpoczęły się zabiegi o małżeństwo księcia Andegawenii z królową Anglii Elżbietą I. (Filip Sidney mediował w tej sprawie, ale sam był przeciw.)

Powstał Sejm Czterech Ziem (Waad Arba Aracot) - najwyższy organ samorządu żydowskiego w Polsce.

14 lipca 1581 – został aresztowany angielski jezuita Edmund Campion.

11 września – została założona Kompania Turecka, z której w 1592 powstała Kompania Lewantyńska.

15 stycznia 1582 – rozejm w Jamie Zapolskim między Stefanem Batorym a Iwanem IV, Iwan Groźny oddał Polsce Inflanty.

1 maja 1583 - Olbracht Łaski pojawił się w Londynie, przywitany z wielkimi honorami zamieszkał ze swoją świtą w Winchester House. Królowa Elżbieta przyjęła go bardzo łaskawie, i to dwukrotnie – bardzo głośno komentowano fakt, że Łaski miał ubiór w królewskiej czerwieni, tak jak sama Elżbieta... Łaski w tym czasie odbywa wizytę w Oksfordzie, zorganizowaną przez dwór angielski z wielką pompą specjalnie dla niego, wraz z turniejem rycerskim po drodze w Greenwich … Podróż odbywa się w tę i nazad we wspaniałej barce przyozdobionej (wieloma) insygniami królowej Anglii, a towarzyszą mu w niej m. in. sir Filip Sidney i Giordano Bruno.

1584 - (pierwszy) rok gwałtownych zejść

18 marca – po śmierci Iwana IV nowym carem Rosji został Fiodor I (niebawem Moskale mocno hardzieją wobec Londynu, na pogłoski o Wielkiej Armadzie...)

26 maja – na dziedzińcu zamku wawelskiego został ścięty hetman kozacki Samuel Zborowski

19 czerwca – umiera Franciszek Herkules Walezjusz, najmłodszy syn króla Francji Henryka II i Katarzyny Medycejskiej (ur. 1555) a 10 lipca – Wilhelm I Orański został zastrzelony przez Balthasara Gérarda.

3 marca 1585 – Elbląg zawarł porozumienie handlowe z angielską Kompanią Wschodnią;

27 maja - w królewskim gabinecie odbył się seans w obecności króla Stefana, Dee, Łaskiego i Kelleya

13 lipca - Henryk podpisuje traktat z Ligą Katolicką i rozpoczyna się kolejna tzw. wojna religijna we Francji, zwana wojną trzech Henryków (Henryka III, Henryka z Nawarry i Henryka Gwizjusza).

14 sierpnia – Elżbieta I ogłasza objęcie Holandii protektoratem a 17 VIII Hiszpanie zdobywają Antwerpię

grudzień - earl Leicester, wuj naszego Filipa - namiestnikiem Holandii:

16 czerwca 1586 – Maria I Stuart, królowa Szkotów, uznaje Filipa II za jej dziedzica.

6 lipca – podpisanie traktatu z Berwick przez Elżbietę I i króla Szkocji Jakuba VI (w ten sposób syn Marii I skazuje ją w praktyce na śmierć)

15–25 października – Maria I skazana na śmierć za rzekomy udział w spisku Babingtona

17 października - pod Zutphen umiera sir Filip, ponoć na skutek gangreny - rozpacz w Anglii jest wielka, w elegii na jego śmierć pisze się o nim jako o przyszłym królu Polski...

12 grudnia – Stefan Batory niespodziewanie zmarł w Grodnie, po 10 latach panowania.

19 kwietnia 1587 – Francis Drake zniszczył flotę hiszpańską w Kadyksie, opóźniając w ten sposób przygotowania Hiszpanii do inwazji na Anglię.

27 grudnia – w Krakowie odbyła się koronacja Zygmunta III Wielkiego na króla Polski; pierwszym władcą, który uznał wybór ZIII był sułtan Murad III.

9 lutego 1588 - Álvaro de Bazán y Guzmán, pierwszy markiz Santa Cruz mianowany przez króla Filipa II pierwszym dowódcą Wielkiej Armady, zmarł niespodziewanie w trakcie przygotowań do wyprawy.

8 sierpnia – w bitwie pod Gravelines flota angielska zadała poważne straty hiszpańskiej Wielkiej Armadzie.

7 października - za plecami Zygmunta III Wielkiego, kanclerz Zamoyski oferuje swe usługi Elżbiecie, a jeszcze tego roku rozgoryczony kanclerz twierdzi że "wyjedzie z Polski i osiądzie gdzieś w Anglii i Szkocji, by tam dopiero otrząsnąć się z długów, w jakie wpadł w czasie bezkrólewia”

CDN

__

**) Obrany królem Henryk Walezy nie zamierzał realizować przedwyborczych obietnic ambasadora Francji Jana de Monluca, dotyczących poślubienia Anny. Podczas rokowań z poselstwem polskim w Paryżu latem 1573 r. król-elekt nie przyjął zobowiązania do małżeństwa pomiędzy artkuły pactów conwentów. Stronie polskiej obiecywał tylko, że nie będzie się żenił bez zgody senatu Rzeczypospolitej. Anna, która bardzo cieszyła się z perspektywy małżeństwa przed wyruszeniem poselstwa i w czasie jego trwania, przeżyła głębokie rozczarowanie, gdy dowiedziała się o wykrętnych sformułowaniach Henryka...

Należy też dodać, że panowie polscy narzucali Annie miejsce przebywania, trzymając ją nie tylko z daleka od tykocińskich skarbów, ale także od konwokacyjnego sejmu w Warszawie (styczeń 1573 r.). Senatorowie obawiali się, że będzie ona tworzyła własne stronnictwo nie tylko w celu wyegzekwowania postanowień testamentu Zygmunta Augusta, ale także dla wpłynięcia na wybór króla lub nawet stworzenia odrębnego władztwa na Litwie dla siebie.

 tagi: imperium  rzeczpospolita  polska  rosja  hiszpania  herezja  anglia  francja  kalwiniści 

boson
19 stycznia 2019 17:24
28     810    3 zaloguj sie by polubić
komentarze:
boson @boson
19 stycznia 2019 19:10

PRELUDIUM

25 lutego 1570 – papież Pius V ekskomunikował królową Anglii Elżbietę I.

23 stycznia 1571 - Thomas Gresham założył giełdę w Londynie (Royal Exchange).

20 maja – w Rzymie podpisano akt powołujący Świętą Ligę przeciwko Imperium Osmańskiemu.

24 maja – wojska chana krymskiego Dewleta I Gireja spaliły Moskwę; zginęło od 10 tys. do 80 tys. mieszkańców.

7 października – pod Lepanto miała miejsce największa w dziejach świata bitwa morska. Flota Ligi Świętej pod dowództwem księcia Juana de Austrii pokonała pod Lepanto Imperium Osmańskie.

zaloguj się by móc komentować


boson @boson
19 stycznia 2019 21:38

Przeprowadzone później dochodzenie wykazało, że w tumulcie wzięli udział także ludzie działacza kontrreformacji [ha,ha], Olbrachta Łaskiego. Kilku dosięgła kara – 26 października przed ratuszem krakowskim ścięto pięciu plebejskich uczestników zajść, murarzy i cieśli, ale nikogo ze studentów.

http://boson.szkolanawigatorow.pl/sawny-anglik-ktory-mia-zostac-krolem-polski#92771

 

zaloguj się by móc komentowaćboson @boson 19 stycznia 2019 19:10
19 stycznia 2019 22:25

Nasi's relative Abraham Benveniste (Righetto Marrano) was arrested in 1570, on charges of having set fire to the Venetian Arsenal on Nasi's instigation.[9]

zaloguj się by móc komentować

boson @boson 19 stycznia 2019 22:25
19 stycznia 2019 22:36

In the struggle for the succession to the Ottoman thrown of Sultan Suleiman I between his sons Selim and Bajazet he supported the former, with the result that he received many favors from him, including the rank and emoluments of muterferik ("gentleman of the imperial retinue"). Due to his intimate knowledge of European affairs and statesmen, and his chain of agents throughout the Western world, he exercised great influence on the foreign policy of tile Sublime Porte, helping Alexander Lapuseanu, the former voivode of Moldavia, to recover his throne and taking a prominent part in the peace negotiations between Poland and Turkey in 1562.

In 1569 he encouraged the Netherlands' revolt against Spain and a letter of his, promising Turkish support, was read out at a meeting of the Calvinist consistory of Amsterdam. By then his influence at Constantinople had grown, due to the accession to the throne (1566) of his friend Sultan Selim II, who esteemed him as his favorite. Immediately after this, he was granted a monopoly on the import of wines through the Bosporus, said to have brought him a net income of 15,000 ducats annually. In addition, he obtained important trading privileges in Poland. In order to satisfy certain claims against the king of France (who had sequestered the family property left in that country, on the pretext that Jews were not tolerated there), he obtained the sultan's firman (1568) ordering the confiscation of one-third of the merchandise on French ships docking at Alexandria. This firman was revoked in August 1569, the sultan stating that he had been misled. At this period, Nasi's influence at court seemed to wane and the French envoy, Grandchamp, launched an elaborate plot with Nasi's former physician, Daoud, in the hope of disgracing him. The plot failed and Daoud was excommunicated by the principal Jewish communities of the Turkish Empire.

Soon after Selim's accession, he appointed Nasi duke of the island of Naxos and the adjacent archipelago, whose Christian duke had recently been deposed, and eventually he also became count of Andros. He administered his duchy mainly from his palace at Belvedere near Constantinople, his local representative being Francisco Coronel or Coronello, a descendant of Abraham Seneor, the last chief rabbi of Castile. During the War of Lepanto (1570–71), Nasi's dominions were reconquered by the Venetians for the former duke, but Nasi's authority was soon reinstated. In compensation for his loss, he is supposed to have been appointed voivode of Walachia in 1571, but the facts concerning this are obscure.

As early as 1558 or 1559, Doña Gracia obtained from the sultan various concessions in Tiberius, then in ruins, probably with the intention of founding a yeshivah there. In 1561 Joseph obtained confirmation and extension of this grant, giving him plenary authority in Tiberias and seven nearby villages in consideration of an annual payment. In the winter of 1564–65 the rebuilding of the ruined walls of Tiberias was completed, ensuring a certain degree of physical security. This was the only practical attempt to establish some sort of Jewish political center in Palestine between the fourth and 19th centuries. It is not clear, however, whether Nasi thought of it primarily as a political, a charitable, or even an economic enterprise; it is certain in any case that he never visited his domain. He attempted to develop it commercially, fostering the wool and silk industries. He also sent a circular letter to the Jewish communities of Italy inviting them to settle there, and the community of Cori in the Campania made preparations (not perhaps fulfilled) to accept his invitation en masse. The intrigues of the native Arabs and Christians and the jealousy of Nasi's rivals in Constantinople led him to concentrate his interest elsewhere. Nevertheless, he remained titular lord of Tiberias until his death, the concession being afterward renewed for Solomon Abenaes.

https://www.jewishvirtuallibrary.org/joseph-nasi

zaloguj się by móc komentować

Magazynier @boson
20 stycznia 2019 20:31

Bardzo ciekawe zestawienie.

"16 maja 1973 – przedstawiciele elekta Henryka Walezjusza zaprzysięgli „artykuły henrykowskie” i „pacta conventa” (Filip  Sidney przygląda sie temu z oddali, czyli z Wenecji,"

Natomiast Josef Nasi z Istmabułu czy nawet Ankary. To wygląda w sumie tak jakby Walezy miał zostać królem po to żeby przyklepać artykuły henrykowskie.

Samo zaangażowanie Londynu po stronie Bourbona i hugenotów, z inicjatywy Walsighama, powoduje ten łańcuch wydarzeń prowadzący przez noc św. Bartłomieja do konfliktu z Habsburgami, otwartych antyhabsburskich deklaracji ze strony Elżbiety. 

zaloguj się by móc komentować

boson @boson
20 stycznia 2019 22:36

prośba do Saueliosa:

Capture d’écran 2019-01-20 à 22.28.42.pngCapture d’écran 2019-01-20 à 22.28.12.png

mógłbyś w wolnej chwili tę fraszkę "Do Olb. Łaskiego" Kochanowskiego na polski "dosłownie" przełożyć?

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @boson
20 stycznia 2019 23:14

Proszę bardzo:

Łaski, nie gardź mało wystawnymi penatami

i nielicznymi warzywami z ogrodu uboższego,

skoro że mąż wielkoduszny i wyższy dzięki samemu szczęściu,

szybki w pomyślunku, o żelaznej (niepewne słowo) ręce

cnotą w delikatnej sprawie nie wzgardziłeś, lub razem z tą

sławą przez całą wieczność będziesz musiał być uznawany.

To suscipiendus eris jest najlepsze - będziesz musiał i koniec. Autor nie pozostawia żadnych niedomówień.

zaloguj się by móc komentować

boson @krzysztof-laskowski 20 stycznia 2019 23:14
21 stycznia 2019 08:58

super - ależ jesteś szybki - wielkie dzięki

to jest ponoć ostatni wiersz JK...

zaloguj się by móc komentować

boson @boson 20 stycznia 2019 22:36
21 stycznia 2019 09:44

ewidentnie, dzisiaj prościej jest pisać bajki o Kochanowskim niż czytać teksty owego autora

zaloguj się by móc komentować

jestnadzieja @boson
21 stycznia 2019 10:24

Czemu informacje o pobycie Sidneya w kamienicy przy Florianskiej 11 opatrzyl Pan wykrzyknikiem?

zaloguj się by móc komentować

boson @jestnadzieja 21 stycznia 2019 10:24
21 stycznia 2019 10:39

bo jest to niezwykłe i bardzo, bardzo zagadkowe - ale o tym będzie jeszcze dedykowana notka; no i sama Floriańska 11 jest nie od rzeczy...

zaloguj się by móc komentować


boson @boson 21 stycznia 2019 10:47
21 stycznia 2019 11:04

ło matko, ten Londyn to nie dość że ponoć zabił Batorego to i bidnego Kochanowskiego, a na dokładkę wymyślił Filipa IV...  jest terapeuta na sali?!

zaloguj się by móc komentować

jestnadzieja @boson 21 stycznia 2019 10:39
21 stycznia 2019 11:05

To bardzo ladna kamieniczka:) 

Ale poszperalam troche i znalazlam taka prace (skrot), omowienie zrodel,  m.in. na temat pobytu Sidneya (i Johna Dee) w Krakowie, w kamienicy Pernusowskiej (pod Aniolem). 

Tytul pracy: MIT O KANDYDATURZE SIR PHILIPA SIDNEYA (1554-1586) DO TRONU RZECZYPOSPOLITEJ I OKOLICZNOŚCI JEGO WIZYTY W POLSCE  , autor Rafal T.Prinke, Poznan (autor, m.in. specjalista od historii ezoteryzmu, jednak przedstawia zrodla -wymiane korespondencji)

http://www.wbc.poznan.pl/Content/417711/514362.pdf

"Ustalenia powyższe wskazują jedynie na wysokie prawdopodobieństwo, że „dom Pernusa", w którym John Dee zamierzał się zatrzymać w Krakowie i gdzie Edward Kelley przesiadywał z Georgiusem Jordanusem, to kamienica „Pernusowska" przy ul. Floriańskiej 11, należąca w części do Pawła Pernusa. Prawdopodobieństwo to wzrośnie znacznie, jeżeli uda się wykazać, kto i dlaczego zarekomendował wcześniej ten właśnie dom angielskiemu uczonemu. Mógł to być oczywiście sam Olbracht Łaski, ale on nie interesował się zupełnie potrzebami życia codziennego Anglików, jak to widać wyraźnie z diariuszy Johna Dee i jego ciągłych niepokojów o zabezpieczenie bytu własnej rodzinie podczas owej tułaczki. Odnosi się nawet wrażenie, że po ich przyjeździe do Krakowa wojewoda przestał się zupełnie interesować swoimi gośćmi, zbyt bowiem był zaabsorbowany kwestiami majątkowymi i politycznymi, a informacje od duchów i aniołów niewiele mu w tym pomagały. Zatem rekomendację „domu Pernusa" i ewentualne listy polecające musiał Dee otrzymać już w Anglii, najpewniej od jakiegoś dobrego znajomego, który był wcześniej w Krakowie. Wydaje się wielce prawdopodobne, że był to nie kto inny jak Philip Sidney. Najpewniej Marcin Leśniowolski zakwaterował Sidneya właśnie w domu Pawła Pernusa przy ul. Floriańskiej 11, który później poeta polecił również Johnowi Dee"

zaloguj się by móc komentować

boson @jestnadzieja 21 stycznia 2019 11:05
21 stycznia 2019 11:09

tak jest - to do tej pracy z AWF Poznań (!) właśnie się odniosę

zaloguj się by móc komentować

jestnadzieja @boson 21 stycznia 2019 11:06
21 stycznia 2019 11:18

10 lat temu podawano, ze kamienica jest wlasnoscia Polskiego Zwiazku Filateistow. 

Teraz, przechodzac tamtedy chyba trzebe sie przezegnac, coby te wszystkie czary-mary alchemikow odpedzac.

zaloguj się by móc komentować

boson @jestnadzieja 21 stycznia 2019 11:18
21 stycznia 2019 11:26

kiedy ta alchemia to była przede wszystkim przykrywka, więc bez obawy w końcu to Kamienica pod Aniołkiem:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kamienica_pod_Aniołkiem_w_Krakowie

zaloguj się by móc komentować

boson @boson
10 lipca 2019 15:40

uzupeł.

27 maja 1585 - w królewskim gabinecie odbył się seans w obecności króla Stefana, Dee, Łaskiego i Kelleya

zaloguj się by móc komentować

zaloguj się by móc komentować