-

boson : nihil est sine ratione

Polityka historyczna Dudy III

Capture d’écran 2018-02-28 à 20.52.05.png

Przypominam odcinki I i II:

http://boson.szkolanawigatorow.pl/polityka-historyczna-prezydenta-dudy

http://boson.szkolanawigatorow.pl/polityka-historyczna-dudy-iitagi: polska 

boson
28 lutego 2018 20:57
8     1012    2 zaloguj sie by polubić
komentarze:
boson @redpill 28 lutego 2018 21:31
28 lutego 2018 21:37

a ten cytat to ani chybi z... 

Rozdarta świadomość, czyli o Żeromskim, Tomasz Burek, "Twórczość" nr 11 (1975)

zaloguj się by móc komentować

boson @boson 28 lutego 2018 21:37
28 lutego 2018 21:40

"Autor pokazuje drogę przemian ideowych Żeromskiego - od "zwia­stuna burzy rewolucyjnej 1905 r." w pierwszych utworach, przez obraz upadku ideałów rewolucyjnych w "Róży", po ostatni okres twórczości, za którego szczytowe osiągnięcie uważa "Przedwiośnie". Jest to bowiem powieść podejmująca w sposób wielostronny aktualną ówcześnie problema­tykę (rewolucję rosyjską, rządy w niepodległej Polsce, ruch komunistycz­ny). JeJ wielkość wynika z wagi i ostrości stawianych pytań, z których naczelne dotyczy dalszych dróg polskiego radykalizmu."

zaloguj się by móc komentować

Maryla-Sztajer @boson
28 lutego 2018 22:02

Powinnam napisać o tej lekturze.  Mi się wpisuje w profil bloga. Ale jest kolejka.

.

 

zaloguj się by móc komentować

KOSSOBOR @boson
28 lutego 2018 23:11

Gwizdnę Ci, Bosonie, ten cytat z Dudy/Burka, bo wspomniałam o tym u Coryllusa na blogu. A tych słów wlaśnie mi brakowało. 

zaloguj się by móc komentować

Shork @boson
28 lutego 2018 23:22

pomidorowa.
Każdy lubi pomidorową

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @boson
1 marca 2018 01:53

 Sztandarowa lektura PRL. Zanudzała uczniów do nieprzytomności. Czyli - dekomunizacja pełną gębą.

zaloguj się by móc komentować

marek-natusiewicz @boson
1 marca 2018 08:43

Nie ma czegos takiego jak polityka historyczna. Historia to zapis faktów precyzyjnych bądź mniej precyzyjnych.

To z czym mamy do czynienia to historiografia

Historiografia (z gr. Historia + grapho – pisać) – dział piśmiennictwa obejmujący gatunki historyczne. Historiografia to inaczej określenie całokształtu pracy historyka razem z jej rezultatem, czyli produkcją dziejopisarską.

bądź historiozofią

historiozofia «dziedzina ogólnych rozważań nad przebiegiem procesu dziejowego, nad sensem historii, statusem praw historycznych itp.»
• historiozoficzny • historiozoficznie • historiozof

W tej sferze pozostaje również filozofia historii

Filozofia historii (historiozofia, filozofia dziejów, filozofia historii) – nauka filozoficzna zajmująca się refleksją nad sensem i istotą dziejów rozumianych jako całość uporządkowanych lub nieuporządkowanych zmian zachodzących w czasie.

Polityka to [za wiki]:

U Arystotelesa jest rozumiana jako rodzaj sztuki rządzenia państwem, której celem jest dobro wspólne. W starożytności i średniowieczu dominowała idealizacja polityki i polityków oraz wywodzenie jej źródeł z praw natury bądź woli sił nadprzyrodzonych, służąca uzasadnianiu nierównoprawnych podziałów na uprzywilejowanych rządzących i podporządkowanych ich interesom poddanych.

[...]

Podobnie definiuje politykę Stephen D. Tansey konstatując, że polityka obejmuje szeroki wachlarz sytuacji, w których ludzie kierujący się odmiennymi interesami działają wspólnie dla osiągnięcia celów, które ich łączą, i konkurują ze sobą, gdy cele są sprzeczne. I z tych pozycji zakłada, że warto raczej krytycznie odnieść się do standardowych akademickich definicji polityki i władzy[2].

Za podstawę nowożytnych definicji polityki uchodzą teorie Maksa Webera, twierdzącego, że polityka to dążenie do udziału we władzy lub do wywierania wpływu na podział władzy, czy to między państwami, czy też w obrębie państwa, między grupami ludzi, jakie to państwo tworzą[3]. I uściślającego wcześniejsze definicje konstatacją, iż istotną właściwością polityki jest "odwoływanie się do przemocy", bo w sferze stosunków politycznych "groźba przemocy i, ewentualnie, jej zastosowanie jest jednak swoistym środkiem, a zawsze ultima ratio, gdy inne środki zawiodą"[4]. Definicja ta jest o tyle uniwersalna, że akcentuje dwa wymiary polityki: wewnętrzny (wewnątrzpaństwowy) i zewnętrzny (międzypaństwowy). Ze względu na upływ czasu od powstania tej definicji (1. połowa XX wieku), dziś należałoby ją uzupełnić o stosunki państw narodowych z organizacjami międzynarodowymi oraz o stosunki między tymi organizacjami i w ich obrębie (zwłaszcza w kontekście Unii Europejskiej).

[...] Andrzej Jabłoński w Leksykonie politologii pod redakcją Andrzeja Antoszewskiego i Ryszarda Herbuta [wyd. V, Wrocław 1999] ukazuje pięć ujęć polityki;

  • że jest to orientacja formalnoprawna, czyli polityka to działalność instytucji państwowych (aparatu państwowego),
  • podejście behawioralne, czyli dowolny układ stosunków społecznych, w których występuje wyraźna obecność kontroli, wpływu, władzy lub autorytetu (za: R.A. Dahl, Modern Political Analysis, Prentice Hall 1991),
  • orientacja funkcjonalna rozumiana jako funkcja systemu społecznego zapewniająca jego rozwój poprzez rozwiązywanie konfliktów,
  • podejście racjonalne, podejmowanie decyzji w ramach procesu sprawowania władzy i gry o władzę, w którym biorą udział rozmaite podmioty,
  • stanowisko postbehawioralne przez które polityka rozumiana jest jako służba dążąca do zmniejszenia, czy też usuwania ograniczeń w zaspokajaniu potrzeb ludzi.

Definicja profesora Kazimierza Opałka: Działalność wytyczona przez ośrodek decyzji sformalizowanej grupy społecznej (organizacji), zmierzająca do realizacji ustalonych celów za pomocą określonych środków.

Jak widać bełkot rodzi kolejny bełkot !

Najkrótsza definicja "prawdy historycznej" : "nasze" musi być "na wierzchu", a jeśli to jest sprzeczne z faktami, tym gorzej dla faktów1

Że zacytuję słowa "klasyka" w tej dziedzinie: nie idźcie tą drogą!

zaloguj się by móc komentować

jestnadzieja @pink-panther 1 marca 2018 01:53
1 marca 2018 09:05

To prawda. Zapamietalam ja jako straszna nude ( walkowalismy to potwornie dlugo)  choc ksiazki wowczas pochlanialam, czesto bez ogladania sie na jakosc.

zaloguj się by móc komentować

zaloguj się by móc komentować