-

boson : nihil est sine ratione

Szymon z Montfort, dantejskie piekło i nasz Zygmunt III Wielki

Simon de Montfort (młodszy) na witrażu katedry w Chartres, c. 1250

___

Zadziwiające nitki da się czasem wyciągnąć z historii Europy - oto okazuje się, że nasz Zygmunt III Wielki jest w 13 pokoleniu potomkiem Szymona rycerza z Montfort! Tego Szymona o którym tu już było w związku z Wenecją i IV krucjatą z 1202.

Najstarszym synem owego Szymona był Szymon zwany młodszym. O nim będę musiał jeszcze napisać, a dzisiaj tylko o tym jak zginął: "Pod Evesham, jeszcze przed rozpoczęciem potyczki, zdezerterowała walijska piechota. W rezultacie Montfort stanął do walki z siłami równymi jednej czwartej sił przeciwnika – księcia Edwarda. W wyniku tego zginęła większość baronów-opozycjonistów, włączając w to Szymona i jego syna Henryka, mimo propozycji kapitulacji." W szale rojaliści zhańbili ciało Montforta. Wieści dotarły do ​​burmistrza i szeryfów Londynu, że „głowa earla Leicester ... została oderżnięta, a jego jądra odcięte i powieszone po obu stronach nosa” i w takim przebraniu głowa została wysłana przez Rogera Mortimera [zabójcę Szymona] do Zamku Wigmore w prezencie dla jego żony, Maud. Ręce i stopy Szymona zostały również odcięte i wysłane do różnych miejsc wrogom jego jako oznaka hańby. Te szczątki, jakie można było znaleźć, zostały pochowane przed ołtarzem kościoła opactwa Evesham przez kanoników. Grób był odwiedzany przez wielu zwykłych ludzi jako święta ziemia, dopóki król Henryk tego nie zwąchał. Oświadczył, że Montfort nie zasługuje na miejsce w świętej ziemi, a jego szczątki pochowano w innym „tajnym” miejscu, prawdopodobnie w krypcie. Siostrzenica Montforta, Margaret of England, zabiła później jednego z żołnierzy odpowiedzialnych za jego śmierć, celowo lub nieumyślnie.

Szymon z Montfort młodszy miał jednak pięciu synów i dwóch z tych co przeżyło, Gwidon (Guy) i Szymon (najmłodszy...) dokonało straszliwej zemsty - 13 marca 1271 w kościele San Silvestro zamordowali Henryka Almain (ich kuzyna), który obejmując ołtarz, błagał o litość. „Nie miałeś litości dla mojego ojca i brata” - odpowiedział Gwidon. To morderstwo zostało dokonane w obecności kardynałów (w czasie konklawe), króla Francji Filipa III i króla Karola Sycylii. Za tę zbrodnię bracia Montfort zostali ekskomunikowani, a D(ur)ante wygnał Gwidona do rzeki wrzącej krwi w siódmym kręgu jego piekła (Canto XII).

Ów Gwidon miał córkę Anastazję która wyszła za senatora rzymskiego Romano Orsiniego. A z tych Orsinich była z kolei nasza królowa Bona, babka ZIII... cbdo.tagi: polska  europa  anglia  francja  italia 

boson
19 czerwca 2019 10:09
11     682    4 zaloguj sie by polubić
komentarze:
boson @boson
19 czerwca 2019 11:27

Szymon z Montfort starszy miał za żonę Alicję (Alix), która brała czynny udział w wielu jego przedsięwzięciach, np. z własnej inicjatywy uwięziła w 1217, podczas krucjaty katarskiej, Żydów Tuluzy... Oboje bardzo wspierali św. Dominika, który osobiście ochrzcił ich córkę, Petronelę.

zaloguj się by móc komentować

boson @boson
19 czerwca 2019 11:38

Z kolei, opiekunem Anastazji był nomenomen Napoleon kardynał Orsini pl.wikipedia.org/wiki/Napoleone_Orsini_Frangipani

W 1301 został gubernatorem miasta Sabina, a w 1305 archiprezbiterem Bazyliki Watykańskiej. Rychło stał się jedną z najbardziej wpływowych postaci w Świętym Kolegium. Początkowo był przeciwnikiem rodu Colonna, jednak na Konklawe 1304–1305 opowiadał się za ich rehabilitacją, stał się wówczas także promotorem francuskich interesów.

zaloguj się by móc komentować


Pioter @boson
19 czerwca 2019 14:05

Nie ma przypadków. Są tylko znaki

Fresk na zamku Gozzoburg z najstarszym przedstawieniem czeskiego lwa heraldycznego z około 1270 roku. Mniej więcej około 1247 roku czescy Przemyślidzi zmienili herb rodowy z płonącego orła na lwa z dwoma ogonami. Co takiego łączyło Szymona de Monfort z Przemysłem II Otokarem? W heraldyce europejskiej nie ma przypadków (w przeciwieństwie do polskiej, gdzie wiele rodów miało wspólny herb).

I dlaczego doszło do zmiany herbu Przemyślidów? To zbyt bliskie czasy, by tworzyć legendy i powoływać się na nie - zresztą nie miałoby to wówczas sensu. Może odpowiedź jest zapisana na tej mapie z zasięgiem eskpansji terytorialnej Przemysła Otokara w kierunku Wenecji.

zaloguj się by móc komentować

boson @boson
19 czerwca 2019 14:35

Trudno uwierzyć w zupelny przypadek tego "morderstwa w afekcie" w 1271, aż sześć lat po zabiciu Szymona... Dzieje się to "na oczach wszystkich", w czasie najdłuższego konklawe w historii - trzyletniego! A 5 miesięcy później Grzegorz X został wybrany na papieża.

Wcześniej, 2 lipca owego 1271 Przemysław Ottokar II zawarł pokój ze Stefanem V węgierskim: Król senior zmarł 3 maja 1270. Jego córka Anna zdobyła skarb królewski i uciekła do Czech. Henryk Kőszegi, Nicholas Geregye i Wawrzyniec Aba - najbliżsi doradcy Béli - poszli za nią i przekazali Kőszeg, Borostyánkő (Bernstein, Austria) i ich inne zamki wzdłuż zachodnich granic Ottokarowi II. Jan Długosz pisze, że Stefan „pielgrzymował do grobu św. Stanisława” w Krakowie i odwiedził swojego szwagra, Bolesława Wstydliwego, księcia krakowskiego pod koniec sierpnia. Dwaj monarchowie odnowili „stary sojusz między Węgrami a Polską” i zawarli przymierze aby „mieć tych samych przyjaciół i tych samych wrogów”. Stefan spotkał także Ottokara II na wyspie na Dunaju w pobliżu Pressburga (dzisiejsza Bratysława), gdzie zawarli rozejm.

zaloguj się by móc komentować

boson @Pioter 19 czerwca 2019 14:05
19 czerwca 2019 14:38

Tu trzeba zaznaczyć, iż mała część krzyżowców postąpiła zgodnie z przyrzeczonym planem – w tym, przede wszystkim, znany nam baron franuski – Szymon z Montfort, korzystając przy tym z pomocy węgierskiego króla, Emeryka. Ale większość poszła za przywódcą krucjaty – Bonifacym z Montferratu oraz niewidomym Henrykiem – weneckim dożą...

czarna-smierc-albo-historia-europy-w-trzech-aktach/

zaloguj się by móc komentować

boson @Pioter 19 czerwca 2019 14:05
19 czerwca 2019 14:43

Rudolf I był przedstawicielem niemieckiej dynastii Habsburgów. W 1273 r. zebrani we Ratyzbonie elektorowie mieli przeprowadzić wybór króla Niemiec. Wśród kandydatów znalazł się Przemysł Ottokar II, potężny król Czech, a także hrabia Habsburga i Kyburga, władca Górnej Alzacji Rudolf. Ten ostatni cieszył się poparciem m.in.: palatyna reńskiego Ludwika II, księcia Leuenburga Albrechta III i burgrabiego Norymbergi Fryderyka III Hohenzollerna. Kolegium elektorskie obawiało się siły i prestiżu króla czeskiego, wybór padł na Rudolfa, który wydawał się wystarczająco słaby. Okazało się inaczej. W ciągu miesiąca po elekcji Rudolf koronował się w Akwizgranie. W 1274 r., podczas obrad Sejmu Rzeszy w Norymberdze, Rudolf I przeprowadził rewindykację praw, przywilejów i majątków królewskich straconych przez Koronę od chwili śmierci cesarza Fryderyka II Hohenstaufa. Pozycję Rudolfa wzmocniło także poparcie papieża Grzegorza X. Elekcja Rudolfa I oznaczała koniec Wielkiego Bezkrólewia w Niemczech.

zaloguj się by móc komentować

Pioter @boson 19 czerwca 2019 14:43
19 czerwca 2019 15:39

To wszystko nic nie znaczy.

Prawdziwe rewelacje są w czeskiej wikipedii:

Szymon de Montfort, szwagier angielskiego króla Henryka III Plantagenta, był de facto władcą Anglii (niekoronowanym) od 1263 do swojej śmierci. W trakcie swego panowania w Londynie zwołał pierwszy parlament (w 1265), do którego prawa wyborcze mieli wszyscy właściciele wolnych majątków bądź potrafiący udokumentować roczny dochód powżej 40 szylingów.

Inaczej mówiąc był to człowiek na którego postawiło City. Człowiek, który za możliwość ożenku z Elżbietą Plantagent w 1238 roku musiał wyłożyć 6 tysięcy marek.

Anglicy w tym czasie mocno mieszają w Europie. Ryszard Plantagent w 1256 roku przekupuje elektorów Rzeszy kwotą 28 tysięcy marek, za co udaje mu się koronować na Cesarza Rzeszy (choć jego władza ograniczała się jedynie do Nadrenii, bowiem rok później na cesarza wybrano króla Kastylii Alfonsa X).

Za poparcie udzielone Ryszardowi Plantagentowi przeciw Alfonsowi, Przemysł Otokar uzyskuje potwierdzenie swoich nabytków terytorialnych w Austrii.

Ale musiało go łączyć coż z Anglikami wcześniej, bo (tak podają czeskie opracowania) zmiany herbu dokonuje jeszcze w trakcie urzędowania na Morawach w 1247. W tym roku wybucha bunt możnych w Czechach, a Przemysł zostaje wybrany królem (w opozycji do swojego ojca Wacława), dwa lata później zrzeka się tego tytułu i doprowadza do ugody z królem Czech, za co w 1251 roku zostaje wybrany księciem Austrii i poślubia siostrę ostatniego austriackiego księcia Fryderyka Bitnego.

zaloguj się by móc komentować

boson @Pioter 19 czerwca 2019 14:05
19 czerwca 2019 15:40

Może dlatego?

w 1245 pierwszy sobór lyoński zdetronizował uzurpującego sobie prawo do ingerencji w sprawy Kościoła niemieckiego króla i cesarza Fryderyka II

zaloguj się by móc komentować


zaloguj się by móc komentować